دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ دی ۸, جمعه

س از چهل و پنجسال و روانه شدن اخرین چهره های نامدار چپ و راست و میانه به سفر ابدی چه تشکل متحد و نیرومند ویکپارچه ای در خارج کشور وجود داردو ایران در حالی ویرانی است و ما هنوز با پهلوی ستیزی به تفرقه دامن میزنیم کدام راه حل واقعی پیش روست تا ستیز با پهلوی را توجیه کند . خطر پهاوی است یا ملایان خونریزوبیندیشیم بیش از همه ولی فقیه و تمام ملایان و غارتگران از رستاخیز مهر پهلوی در سینه ملت ایران میهراسند با آنان همصدا نشویم شاهزاده رضا پهلوی یک موقعیت است یکبار اشتباه کردیم اشتباه سال 57 را تکرار نکنیم که هست و نیست ایران در میان است

 

هیچ نظری موجود نیست: