دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ آذر ۱۱, شنبه

نسل مهسا به دنبال ملت ومیهن و هویت ملی خود است . این را فهم کنیم دو آواری که بر شمار قابل توجهی از روشنفکران ادبی سیاسی فرهنگی و سازمانهای سیاسی ما فرو ریخت و ما را از درک خطر آخوند دور کرد چه بود.چرا ما میراث فردوسی و حافظ و عبید و روشنفکران عصر مشروطیت را به کناری نهاده از هویت ملی غافل شدیم. نسل مهسا شباهتی به ما ندارد علتش را دریابیم. بخش قابل توجهی از خواستهای خیزش مهسادر دوران پهلوی وجود داشت زنان نسل مهسا سبیه چه کسانی هستند زینب و رقیه سکینه خدیجه فاطمه یا آرتمیس. یوتاب پوراندخت و شهبانو فرح پهلوی

 

هیچ نظری موجود نیست: