دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ آذر ۱۳, دوشنبه

عصر پهلوی درخشانترین عصر تاریخ ایران پس از اسلام . اسلام در حاکمیت هیج ابائی ندارد برای رفع خطر از پهلوی و شاهزاده رضا پهلوی با عبای شیک اسلام ستیزی موقت بر دوش پایه های مشروعیت اجتماعی خود را برای تهاجم به پهلوی ونه نقد آماده سازد. پهلوی ستیزی و سطحی گری در نقد پهلوی میراث بازمانده از خمینی پلید است که با شعار گاه دموکراسی و لائیسیته و سکولاریزم مسلح شده است لائیکها سکولارها و دموکراتهای راستین و میهن پرست و آخوند ستیز به نقادی صریح و اشکالات عصر پهلوی نه ازموضع ستیز بل ادراک مینشینند

 

هیچ نظری موجود نیست: