دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ بهمن ۵, پنجشنبه

مرثیه تلخ تفرقه اسماعیل وفا یغمائی بیست و ششم ژانویه 2024میلادی

 


مرثیه تلخ تفرقه
اسماعیل وفا یغمائی
بیست و ششم ژانویه 2024میلادی

زود آمدگان دیریست رفته‌اند
می‌رویم
و دیر آمدگان زودا خواهند رفت
می‌روند
درنگی نیست
اگر چه در مکان به غفلت ایستاده‌ایم
با تیک تاک ساعتها
در زمان میگذریم
در گذریم
ومقصد؟
****
بر لحظه‌ها قدم میزنیم
متوقف
ساعت دیواری
هر دقیقه شصت بار
هر ساعت سه هزار وششصد گام
ما را به پیش میبرد
و ما غافلوار درجای خود ایستاده‌ایم
بی‌آنکه به آینه بنگریم
و ساعت دیواری را بشنویم
***
این شهرها
عظیم است و زیبا
شهرهای غربت
در این شهرهای پر غلغله
آزادیم و پر هیاهو اما
هر یک در سلول آراسته کوچک خویش
فارغ از هر ولوله
زندانی تلخ تنهائی و تفرقه وسکوت خویشیم

در میان آینه و ساعت دیواری
***
برای چه در اینجائیم
از ارتش بیکران سخنرانان میپرسم
از خویشتن
در اندوه از خویشتن که توئی
ووقتی باد می‌آید
در گریز از این همه تریبون
به زیارت ذرت زار حاشیه روستا می‌روم
تا پیش از آنکه گور کنان بر در بکوبند
شایدسرودی مشترک بشنوم
***
باد می‌آید با موسیقی وزانش
ذرت زار یکصدا سرود می‌خواند
زبان ذرت زار را نمی‌شناسم
ولی همصدائی اش را گوش میدهم
زبان خویشتن و شما را میشناسم
با هزاران واژه رنگارنگ
و هزاران سرود تک صدا
هر یک رویاروی دیگری
وبه ذرت زار و سرودش غبطه میخورم
***
زود آمدگان دیریست رفته‌اند
می‌رویم
و دیر آمدگان زودا که خواهند رفت
می‌روند
درنگی نیست
اگر چه در مکان به غفلت ایستاده‌ایم
با تیک تاک ساعتها
در زمان میگذریم
در گذریم
ومقصد؟


هیچ نظری موجود نیست: