دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ بهمن ۷, شنبه

برای سینه زنی ماه محرّم اسماعیل وفا یغمائی

برای سینه زنی ماه محرّم
اسماعیل وفا یغمائی
در قمار زندگانی زندگی را باختیم
ساختیم و سوختیم و سوختیم و ساختیم
در پی آزادی امّا ما بدون معرفت
مرگ بر شه گفته و سوی امامت تاختیم
راست و چپ یا میانه باسرود زنده باد
دست خر را جای رهبر پیش رو افراختیم
شیخ در رقص آمد آری ! بر جسدها لیک ما
بهر رقص اش سازهای گونه گون بنواختیم
گیرم اندر چاله ای بودیم اما از چه رو
ملّت خود را درون چاه ویل انداختیم
شاه رفت و شیخ آمد خمس خود را خواست ما
از خزر تا موج عمان را به او پرداختیم
بر چهل شد پنج افزون پیر گشتیم و دریغ
شیخکار خویش را امّا «وفا» نشناختیم

هیچ نظری موجود نیست: