دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ اسفند ۱, سه‌شنبه

مدیحه ای برای پیره سلطانه سلیطه اسماعیل وفا یغمائی بیستم/ فوریه/2024 میلادی


 مدیحه ای برای پیره سلطانه سلیطه
اسماعیل وفا یغمائی
بیستم/ فوریه/2024 میلادی

در تو مرا دیگر تردیدی نیست
همچنان مدیحه سرای توأم
در امتداد نام و گامهای تو
***
در تو مرا تریدی نیست
در پیرامون تخت تو
راستی ترا
زبده ترین دروغگویان تائید میکنند
طهارت ترا
مجربترین جاکشان جیره خوار
آنان که حتی جرأت ندارند
مادر هشتاد ساله خود را
برای ساعتی به یکدیگر بسپارند
مهربانی ترا
انبوه جسدهای بر خاک افتاده
که سنگفرش راه توست
تائید میکنند
در تو مرا تردیدی نیست
گوش کن پیره سلیطه ی سلطانه
مرا نه از تو بیم است
نه دیگر از بودن وخویشتن
کار من آواز خواندن است
در کوچه های ظلمت زده
که اهریمن
گاه در هیئت مادینه
مادینه پلیدی چون تو ظهور میکند
کار من آواز خواندن است و بس
غرقه در اندوهی که سهم من است
و امیدی که سهم دیگران

هیچ نظری موجود نیست: