دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ بهمن ۲۷, جمعه

و دیریست مرده‌است کذاب اعظم مدیحه دوم اسماعیل وفا یغمائی شانزده فوریه 2024میلادی

 


و دیریست مرده‌است کذاب اعظم
مدیحه دوم
اسماعیل وفا یغمائی
شانزده فوریه 2024میلادی
***
عظیم بود او
کذاب اعظم
عظیمتر از هر عظیمی
ووسیع بود و بی منتها
بی منتهاتر از هر بی نهایتی
اقرار میکنم
و تجربه کرده‌ام
پس از تجربه‌ها
****
عظیم بود او
عظیمتر از هر عظیمی
چون کوهساری سر به فلک کشیده
از نجاست تقطیر شده
و منجمد شده
سخت تر از صخره و سنگ
تا دورترین عرش
آنجا که خدای خود را
به هیئت خود خلق کرده بود
چونان رسولی
به هیئت خویش
و خود را در هیئت او بر عرش نشانده بود
و بی منتها بود او
چون مردابی بیمارو متوهم از بیرحمی و دروغ
که در درون خود تمام گندابهای جهان را
در خود فرو کشیده بود
وظلمانی ترین شبی بود
که در لباس دروغین روز
تیغ بر گلوی صبح یک ملت نهاد
و گریخت تا اعماق ظلمات بی پایان خود
آنجا که امام پلید مرده
در انتظار او بود
تا به رستاخیزی دیگر
بی عمامه و ریش در هیئت او باز گردد
با تمام فاضلابها و گندابه های تاریخ
***
بیزارم ازاو
بیزارترین به تجربه‌ای تلخ
حتی این مرده اگر زنده باشد
و باز گردد
با غرش طبلها و شیپورهااز عرش تا فرش
***
بیزارم
بیزار از حکومت دروغ و فاضلاب
ودر ورودگاه او
پیش از آنکه بیاید
خود چوبه دار خویش را خواهم تراشید
و خود را بر دار خواهم کشید
پس ازآنکه
در تمام واژه‌های شعرهایم
تمام صاعقه های آتشین جهان را
بر فرق قله‌های نجاست
و گندابهای دروغ
فرود آورده‌ام
تا از خاکستر دروغ و نجاست
بوی تعفن بر نخیزد


هیچ نظری موجود نیست: