دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ بهمن ۱۳, جمعه

هویت ملی و پهلوی ستیزان. چهارمین دسته پهلوی ستیزان کسانی هستند که در هیئت پهلوی ستایان و با دفاع نادرست از پهلوی وبکار بردن رفتار و کلام خشن بیشترین ضربه را به موقعیت تاریخی و اجتماعی پهلوی و بویژه ادامه پهلوی شاهزاده رضا پهلوی میزنند. اینان میتوانند همچنین از زمره کسانی باشند که از داخل ایران به خارج روانه شده اند تا بتوانندخطر پهلوی را با بیزار کردن علاقمندان پهلوی بطور موقت از سر ملایان رفع کنند. پهلوی دوستان واقعی وبخصوص خود شاهزاده باید در برابر این گروه قاطعانه اتخاذ موضع کنند

 

هیچ نظری موجود نیست: