دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ بهمن ۱۵, یکشنبه

ایمان بیاوریم به اعجاز مردگان اسماعیل وفا یغمائی

 


ایمان بیاوریم به اعجاز مردگان
اسماعیل وفا یغمائی

ایمان بیاوریم به اعجاز مرده‌ای
کو مرده است دیر زمانی
و ز او نشانه ای و نشانی بجای نیست
در هیچ جا و مکانی
اما در گور خویشتن
در گوشه‌ای به نهانی

این روزها دوباره
در جستجوی چاره

تا با دروغ و رذالت
یک گوشه از حقایق عریان را
با تیز خویش بپوشاند
تیزیده هفت بار
با قدرت تمام
مانندیک امام
وزاده هفت سمبل نام آور
وهفت با پدر وبا مادر را
در عرصه ی هنر
از عصمت و شرافت و ناموس
چون ذات حضرتش
وینان
دهان گشوده قلم برکف
می تیزند
و آبروی دادخواهان آن مرحوم را
میریزند

***
ای کافران مرتد
مؤمن شوید
ایمان بیاورید نه بروحی و جبرئیل
ایمان بیاورید به اعجاز مرده‌ای
کز بعد مردن
در گور خویش، با قدرت تمام می تیزد
و هفت اختر تابان را
بر بیضتین خویش می آویزد
در آسمان ظلمت آن مرحوم بنگرید
بر بیضتینش
سوسوی هفت اختر رخشان را
مانند مهر تابان
ایمان بیاورید وگوش سپارید و بشنوید
گلبانگ تیز پر اعجازش را
چرخان میان سکه های طلا
کز دور دست شب
با نغمه ی جیرنگ و جرینگ دلاویزش
از گور گمشده می‌آید
ایمان بیاورید
ایمان بیاورید

هیچ نظری موجود نیست: