دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ بهمن ۲۹, یکشنبه

پاسخ به یک سئوال اسماعیل وفا یغمائی

 


پاسخ به یک سئوال
اسماعیل وفا یغمائی
درختان
برگها و شکوفه ها
و میوه هایشان را نگه نمیدارند
و پرندگان آوازهاشان را
به باد میسپارند
و رهگذران
و من شعرهایم را
دیریست میسرایم
هر روز و هر شب
و آن‌ها را به شما میسپارم
نه نگه میدارم
و نه منتشر میکنم
شعرهای من مال شماست
وزمان که میوزد
***
از من مپرسید
چرا شعرهایم را منتشر نمی‌کنم
از پرندگان بپرسید و درختها
شاید درختها و پرندگان میدانند
در جهانی که دو تریلیون کهکشان وجود دارد
دو تریلیون که می بینیم
نبایددر این زمین نگران آوازها
برگها و شکوفه ها و شعرها بود
باید سرود و شکوفاند
و به بادها سپرد

هیچ نظری موجود نیست: