دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ بهمن ۱۶, دوشنبه

رها اخلاقی.«در شناخت پرستوی نر»امام جمعه های خارج کشوری

 این جنابان که اکثرا خود را تئوریسین انقلاب و «جناب ولتر میهنی» یعنی احمد کسروی ها در درون خود صدا می زنند، در هیچ عمل اجتماعی و یا سیاسی در داخل حضور نداشته،و بویژه پس از رسیدن به کشورهای اروپايی،حتی برای یکبار هم شده،در هیچ تجمع و یا نشست اعتراضی دیده نشده اند، برای مثال، در اوج جنبش زن- زندگی- آزادی، این جنابان ولترهای میهنی،یا احمد کسروی های جعلی، باز تکرار می کنم اصلا رویت نشدند. گیریم که این جنابان منطقشان این است که این تجمعات ضد انقلابی، و به لحاظ سیاسی مورد پسند نیست، باید از آنها پرسید، خود چرا به کمک مریدان،به حرکتی در میدان دست نمی زنید؟

ادامه امام جمعه های اعزامی خارج کشوری 

هیچ نظری موجود نیست: