دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ اسفند ۱۸, جمعه

درعصر شهریاری پهلوی و دوران ننگین امامت آخوند ایران چه بود و چه شد . بدون نشان دادن افقی راستین برای جمهوری و نیروئی متشکل و متحد برای براندازی زوزه ی مرگ بر شاه سر دادن ادامه همان آوای وحش 57 و همراهی با ملایان پلید است. کدام امکان واقعی است.از روضه خوانی دست برداریم و دست در دست هم نهیم ایران در خطرست بسیاری از ما در خارج از ایران این خطر را بطور حضوری احساس نمی کنیمو تا لحظه فوت به بحث و فحص و حرف مشغولیم بی اتحادی مشترک برای ایران اسیر

 

هیچ نظری موجود نیست: