دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ اسفند ۲۶, شنبه

چند نوشته، نظر و گفتار در رابطه با فیلم کودک سربازان

 

*سازمان مجاهدین و تهدید جانی محمدرضا ترابی از کودک سربازان سابق این تشکیلات حنیف حیدرنژاد
*چرا سازمان مجاهدین در ارتباط با موضوع “کودک سربازان” بجای پاسخگوئی، از شفافیت فرار می کند؟ حنیف حیدرنژاد
*قصه کوتاه فوت رائد نجاستخوار و میراثی که به پیروان رسید اسماعیل وفا یغمائی
*بچه‌های کمپ اشرف/کودکی‌های تباه‌ شده اسفندیار کوشه
*گزارش روزنامه سوئدی درباره فیلم مستند «کودکان کمپ اشرف» و حواشی آن
*بهرام رحمانی در خدمت کیست؟ ح. مؤمنی زاده
*آقای بهرام رحمانی! پوشاندن جنایت شراکت در جنایت و تبهکاری است جابر طایی سمیرمی
*اکران مستند کودکان کمپ اشرف(فیلم)

*کودک سربازان بر پیشخوان قصابی، توهین، تهمت، دروغ ،وقاحت و تهدید. اسماعیل وفا یغمائی(فیلم)
*گفتاری در باره مقاله اصغر ادیبی در همبستگی ملی در باره فیلم کودک سربازان. اسماعیل وفا یغمائی(فیلم)
*کالبد شکافی شماره 24 .فیلم مستند کودک سربازان در تهاجم تهمت ودروغ و وقاحت. اسماعیل وفا یغمائی(فیلم)
*«کودکان کمپ اشرف»، روایت کودکانی که مجاهدین در خردسالی از پدر و مادر جدا کردند(فیلم)
*صحبت های امیر یغمایی در مورد فیلم‌ جدید جنجالی به اسم «کودکان کمپ‌ اشرف»(فیلم)

*و دیریست مرده‌است کذاب اعظم اسماعیل وفا یغمائی
*کودک سربازان بر پیشخوان قصابی، توهین، تهمت، دروغ ،وقاحت و تهدید. اسماعیل وفا یغمائی(فیلم)

هیچ نظری موجود نیست: