دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۳ فروردین ۱۲, یکشنبه

علی و ابن ملجم نگاهی ازچشم انداز تاریخ و نه خرافات آخوند ی قسمت دوم اسماعیل وفا یغمائی

 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

جناب يغمايى عزيز من هم مثل شما كافر و منافق و دين برگشته أم. ولى وقتى شما تو بحث هاينان مطرح ميكنيد كه اختلاف على با ابن عباس اين بوده كه: على به ابن عباس ميگويد چرا بيت مال را مساوى تقسيم نكردى بنده دوباره شك ميكنم و ميخواهم مومن شوم. آخر ١٤٠٠ سال نميشود كسى مثل على كه تحت تربيت يك دين كه سوسياليست بشود . البته اين را هم از شما ياد گرفتم كه قبل از اسلام مانويان سوسياليست بودند. شما بايد اين ايده تقسيم بيت مال به تساوى را بايد حل كنيد هوادار مجاهد سابق