دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ مرداد ۱۵, دوشنبه

ملت! ملت! همیشه سردار متن برای یک سرود اجرا نشده شعر و آهنگ اسماعیل وفا یغمائی

ملت! ملت! همـيشه سردار!
چه در ميدانها، چه بر سـر دار

برای ملت ایران. برای ملتی که چون شیر غریده و جنگیده برای مردمی که برخاسته است بر میخیزد و نظام فاسد ملایان و شبه ملایان را به زباله دان انداخته می اندازد برای ملتی که امید اوست و نومیدی، جدائی از اوست وباور نداشتن قدرت و اراده اشو نه هیچ چیز دیگر.او نه به زانو در می اید و نه شکست می خورد....ادامه مطلب

۴ نظر:

ناشناس گفت...

از وقتی پا به حیات میگذاریم یعنی از وقتی که متولد میشویم به سیاره ای پا میگذاریم که موجودات ان یا گوشتخوارن یا گیاه خوار ! بستکی داره که در کدامین زنجیره غذایی قرارداشته باشی ! اما وقتی به عنوان انسان متولد میشوی در محیط امن طبیعت که نیاکان با تولید محصولات کشاورزی و دامداری و صنعت فراهم کرده اند تا حدودی نسیت به سایر موجودات امنیت بمراتب بیشتری داری اما شکارچی انسان سازمانهای امنیتی هستند که در خدمت حکومتهای جبار بوده و برای شناسایی و بازداشت و کشتن مخالفین له له میزنند ! یعنی زنجیره غذایی تبدیل شد به زنجیره قضایی ! یا باید تمکین کنی یا سربردارشوی ! همچنانکه یا تمکین کردند و یا سربردارشدند . در حکومتهای مذهبی این موضوع در حد فاجعه است . با بهشت و جهنم عجین میشود و ایده الوژی ملاک حقانیت میگردد ! برای انهایی که حق را نمیشناسند اما ایده الوژی خود را حق میدانند و ان را با رهبر خود میسنجند ونه بالعکس ! یعنی باخت دوطرفه .
ای طبیعت مارا از گمراهی نجات بفرما .
خاکزاد

ناشناس گفت...

جایی خونده بودم که جلال ال احمد نوشته بود وقتی جنازه شیخ فضل اله نوری بر دار بود و توسط باد تکان میخورد یاد پرچم استقلال ایران افتادم !!! یعنی استعاره از این گندتر ندیدم . مرده شور ال احمدو ببرن با قیاسش .
و من میگویم که وقتی شیخ فضل اله را دارزدند به حرمت همه ازادیخواهانی که قبلا بر دار شده بودند اهانت شد و عین این هست که با یک کودک ازار تو یک سلول حبس بکشی ! تو برای ازادی و او برای کودک ازاری ولاعیر
خاکزاد

ناشناس گفت...

ما نیاز به یک خانه تکاتی سیاسی داریم بدون انکه در بیوگرافی گذشته دست ببریم ! نیاز به تفکر و اندیشه نو داریم . باید تمام کارتونک های مغزمونو جارو کنیم و با شرایط روز به لحاظ اندیشه منطبق کنیم . عصر رهبربازی و سازمان بازی و ایده الوژی بازی و سابقه تراشی بازی و گتده بازی و دونکیشوت بازی و پوشال بازی گذشته . در جایی که یک دخترخانم پیه هنه ضری و شتم و زندان را به تنش میماله و میره بالای باکس تلفن روسری شو سرچوپ میکنه و زلزله در ایده الوژی اخوند بوجود میاره ... با چهارتا شعار پوشالی و کارناوال بازی و خارج نشینی کشک و سابقه تراشی تمیشه خودرا مطرح کرد و جا انداخت . مبارزات در داخل کشور را دریابید و از چسباندن ان به خودتون پرهیز کتید و خودتان را به ان پیوند بزنید ونه بالعکس ! چطوری ؟! روسری خودرا دسته جمعی بردارید و گوله کنید بزتید تو دهن رهبران پوشالی اخوندزده تان . راه دیگری وجودندلرد ... باورکنید راه دیگری متصور نیست چون ملت جمهوری اسلامی نمیخواهد ... چه معمولیش و چه نثلا دموکراتیکش !

خاکزاد

ناشناس گفت...

خطاب به مجاهدین خارج نشین کشک !
ملت جمهوری اسلامی نمیخواهد واین را بکنید در مغز فردیت باخته تان . نویسندگان قلم به مزد محاهدین هم بدانند با مقاله نوشتن و برای رهبر انقلاب چاپلوسی کردن و چهارتا تیکه برای منتقدین امدن و قیام مصادره کردن و خودرا در محور قراردادن و مزخرف سرهم کردن و خوشرقصی برای رهبر پوشالی کردن هیچ گره ای از قیام مردم باز نمیکنه و فقط گره کارخودتونو در امر چاپلوسی برای رهبر خودشیفته پوشالتون باز میکنه ولاغیر . امروز با روسری و توسری و هزار بند و تبصره و حوض و غسل و گزارش نویسی از خواب و جاسوس کزدن همه برای هم ! و غسره و غسره هیچ گره ای از مشکلات باز نمیکنه ! امروز جنع شدن حول رهبری که همه اهن و تلپش سابقه چندسال زندان هست هیچ دردی را دوا نمیکنه . امروز بسیاری از منتقدین دوبرابر رهبر خودشیفته شما سابقه زندان دارن و جیکشونم درنمیاد .
امروز جوانان کف خیایون دارن گلولع میخورن و خون میدن و ادعایی هم ندارن ... امروز دختزان خیابان انقلاب لرزع بر اندام پوسیده ایده الوژی اخوند اتداختند و ادفایی هم ندارند ... امروز میلیونها انسان مبارز و ازادیخواه در داخل در حال مبارزه اند و حرفی از اتها نیست ... زندانها مملو است از مبارزین و ازادیخواهانی که تره هم برای شمایان خورد نمیکنند .
بخود بیایید و با رنگ و ضرب وزارت اطلافات قر ندهید . از آش نذری وزارت اطلاعات نخورید و اگر هوردید لطفا دهانتان را انطرف بگیرید که صدای اروغش چون تیر به قلب ازادیخواهان و جان برکفان داخل کشور فرو نرود ...
گرامی باد همه جانباختگان راه ازادی از دهه ۶۰ تا ۷۸ تا ۸۸ تل قتل های زنجیره ای تا دیماه ۹۶ و تا سال جاری و هم اکنون ....
از خون و لیست شهدایی که اگر زنده بودند دمار از روزگارتان درمیاوردند سوء استفاده نکتید . در شهید بازی و شهید فروشی از اخوتدعا جلوتر نیستید ! در بهترین شرایط فرصت طلبلنه همردیف انان خواهید شد .
فرصت باقی است . لطفا جمهوری اسلامی موزد نظرتان را بندازید به فاضلاب تاریخ و به نهضت ملت مبارز بپیوندید .

خاکزاد