دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ فروردین ۲۵, پنجشنبه

قصیده تلخ معرفت اسماعیل وفا یغمائی

ناموس خلق رفت به باد و بدین سبب
 کار فقیه یکسره غسل جنابت است
رهبر ز خون راهروانش وضو گرفت  
وین از حدیث ما و تو یک استعارت است
آنکس که شد سفیر صداقت، دروغ گفت
وآنرا که ادعای شرف، بیشرافت است
آنکو زرحم و عشق و مروت حدیث گفت
دیدیم عاقبت که نماد شقاوت است
شد عشق گوسفند و بریدند حلق او
گفتندمان: حماسه و اوج محبت است  

۳ نظر:

ناشناس گفت...

آق اسمال راستی از مرگ های مشکوک سازمانی چه خبر؟ جند وقته ما را بی خبر گذاشته ای.

ناشناس گفت...

تادیروز فکر می کردم دیگر کسی به شعر نمی اندیشداما وقتی با شعر تو همدم شدم-دیگر کسی را به نازکی های خیال-به راز ها و رمز هاوبه خیال انگیزی های تو ندیدم.فکر می کردم دیگر کسی آرزومندتماشای سحر گاهان نیست و نمی خواهد یبیند در شرق جهان-سپیده چگونه می دمد-تاریک و روشن چگونه چیزی است و آفرینش بامداد در رودخانه مواجی از رنگ و نور چگونه نقش می بنددو تو اسماعیل تمام این خیالات باطل را با سحر شعر خود شستی و بردی و جهانی نو از خدابرایم آفریدی و مرا وام دار خود کردی باشد که قدرش را بدانم.رضا مولائی نژاد

ناشناس گفت...

ساسان
زنده باشى جناب مولائى نزاد با اين روح حساس ولطيفت ًدر تعجبم با همه ظرافت روح وفكر جكونه توانستى اين همه سال با اين شير هميشه ًدر خواب يا بيدار بر عليه اين جلادان مبارزه كنى . اى كاش اين همه إيثارا كه كردى به ثمر ونتيجته اى. سيده بود واى كاش بقيه أسرا. برادر از سرنوشت تك تك شما ها يغمايى مصداقى شكرى جمالى روحانى قصيم همنشين ووووووووووو درس وعبرت ميكرفتند تا ًدر اينده شرمسار وخجالت زده ًدر مقابل ملت شريف ايران نباشند