دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ اردیبهشت ۱۹, شنبه

ز بهر ما زخدا دشنه ای بر آوردند.اسماعیل وفا یغمائی(تازه)

به شیرزنی از شیرزنان ستوده ایران ،آنانکه مردی در رکابشان مردانگی آموزد.به نسرین ستوده
تمام گشت مرا روز و، شب تمام نشد
شنیده بانگ خروسان ز پشت بام نشد
صدای غرش تکبیر گرچه آمد و رفت
........  ادامه شعر

۱ نظر:

ب.ترکمان گفت...

درود بر شما باد شاعران ایران همیشه سمبلهای ایستادگی فرهنگی در مقابل ارتجاع بوده اند شعرتان زیباست استاد گرامی مثل همیشه