دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ فروردین ۲۶, چهارشنبه

برگرفته از کتاب «یک سدا»، گفتگوی «ستایش رستگار» با «م. ساقی»

مشکل تنها جمهوری اسلامی به رهبری عمامه داران و غیر عمامه داران مذهبی نیست. مشکل ما خودمان نیز هستیم. درست است که دشمن در خانه است، اما صاحب خانه نیز در آمدن و ماندن آن نقش داشته و دارد. قصد ندارم گناه را تمامن به گردن خودمان بیندازم ولی سقف و ستون حکومتها بر شانه های مردمان سوار است. دیکتاتوری وخفقان را با دستهای خودمان بر پا ساختیم و با خاموشی و سوختن و ساختن تحمل میکنیم و رفته رفته و یا بطور ناگهانی نیز بساط آن را بر خواهم چید. منتها باید مواظب باشیم که این مرتبه به دام فریبکار دیگری نیفتیم..............ادامه
 !

هیچ نظری موجود نیست: