دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ اردیبهشت ۶, یکشنبه

گفتگو ستایش رستگار با شاعر و پژوهشگر م. ساقی

برگرفته از کتاب «یک سدا»، گفتگوی «ستایش رستگار» با «م. ساقی «بخشیدن کار دشواری است. ولی انتقام گرفتن از کسانیکه که فریب خمینی و خامنه ای را خوردند و به قتل و شکنجه و غارت دست نزده اند نیز هنر و شاهکار نیست. همانطوریکه بخشیدن است، خون ریختن و به قتل رساندن اشتباهی هم منطقی و درست و آسان نیست. من نمیگویم فراموش کنیم و محاکمه نکنیم. باید عادلانه محاکمه و برخورد کنیم ولی قصابی گفتگو ستایش رستگار با م. ساقی. 1////گفتگو ستایش رستگار با م. ساقی.2

هیچ نظری موجود نیست: