مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ شهریور ۱۷, سه‌شنبه

گل ــ زاده، نخ «دانه‌های تسبیح» * (قسمت دوم) ایرج مصداقی


  در مقاله‌ای که شش سال پیش به یاد دکتر گلزاده غفوری و فرزندانش نوشتم از جمله به نامه‌های ایشان اشاره کردم و بخش‌های مهمی از نامه برایم ناخوانا بود. خوشبختانه امکان بازخوانی آن‌ بخش ها را نیز پیدا کردم به همین دلیل به یاد دکتر گلزاده غفوری و جاودانه‌هایش و نظر به اهمیت مواضع و دیدگاه‌های ایشان دوباره این قسمت را بصورت کامل انتشار می‌دهم.  ادامه‌ی مطلب...

هیچ نظری موجود نیست: