دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۴ شهریور ۱۵, یکشنبه

ب.وحیدی.مرگ معصومش


دریا اشک مادران بود
 که جثه معصومش را به آغوش شن سپرد 
و جُثه بی جان عروسکیش
 مرگ معصومش رابه خاک مهر زد
 او با مرگ معصومش
 اشک مادران را به ساحل رساندبا 
مرگ معصومش  
انعکاس فریاد درد پدران شد
با مرگ معصومش
 بی شمارها سکوت شکاند 
با مرگ معصومش
 قلبهای یخ زده را از انجماد در آورد
 با مرگ معصومش فرشته نجات شد
 برای هزارها گم گشته
 با مرگ معصومش 
خطی کشید بر بی شرمی 
بر بی رحمی
 بر بی وجدانی 
با مرگ معصومش
آینه شد که از شرم نتوان نگریست
 
که مرگ معصومش
فریاد تمام معصو میتها ی زیر پا له شده شود

که مرگ معصومش

مهری باشد بر پیشانی زمان

جای گزین مهر نمازهای آلوده به ریا

آلوده به تنفر

آلوده به هرزگی

آلوده به بی رحمی

که مرگ معصومش

خروشی شود بر بنا گوش کویرها

و نه موجی زود گذر بر ساحل شنی

چرا او کودکی بود

هنوز پاک از هر گونه گناه

از هرگونه ریا

به زُ لالی آ ب

به لطافت نسیم

به زیبایی زندگی هنگام طلوع

ب.وحیدی

۱۵ شهریور ۱۳۹۴

۶ سپتامبر ۲۰۱۵

هیچ نظری موجود نیست: