دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ اسفند ۶, شنبه

رضا شاه مردی که باید از نو شناخت – منوچهر یزدیاستاد منوچهر یزدی   دبیر تاریخ من و بسیاری دیگر در دبیرستان ایرانشهر یزد در فاصله سالهای چهل و پنج تا پنجاه بود مردی خوشچهره و خندان و پر انرژی و خوش لباس و ایراندوست که بسیاری از نکات تاریخ ایران را با عشق و شوربه من و ما آموخت.  او و آقای جلیل طیبات که استاد جغرافی ما بود و اخیرا به سفر همیشگی رفت بسا نکات را به ماا آموختند. منوچهر یزدی به لحظه لحظه تاریخ ایران عشق میورزید و جلیل طیبات به ذره ذره این آب و خاک و از کوه و رود چنان سخن میگفت که گوئی حافظ شیراز از شاخ نبات خویش. عمر این دراز و یاد آن زنده باد. اسماعیل وفا یغمائی  
***
اگر در ایران، انقلاب اسلامی روی نداده بود شاید برای پرداختن به زندگی رضاشاه ضرورتی احساس نمی کردم زیرا به قدر کافی زندگی این مرد بزرگ تاریخ ایران به رشته تحریر درآمده است. او به مداحی و روضه خوانی تاریخی نیازی ندارد. او در
سینه تاریخ به نام بنیانگذار ایران نوین ثبت است، اما ظهور انقلاب و تلاش برای 

ادامه.....رضاشاه مردی که باید از نو شناخت - منوچهر یزدی

هیچ نظری موجود نیست: