22بهمن

22بهمن

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۶ اسفند ۴, جمعه

در شناخت رضا شاه و بمناسبت سوم اسفند. بخوانیم بشنویم و تامل کنیم

16-در شناخت تاریخ ایران.رضاشاه قهرمان انقلاب مشروطه است، گفت‌و‌گوی مسعود لقمان با ماشاالله آجودانی
15-رضا شاه، کودتای سوم اسفند و تاریکیها و روشنائیهای آن در نگاه اسماعیل وفا یغمائی ..
14-انگل‌های سیاسی تبریزی
13- کار، کار انگلیسی ها نبود: کودتای سوم اسفند و برآمدن رضا شاه همایون کاتوزیان.

12-تجدّدِ آمرانهء دوران رضاشاه؛کمبودها وکامیابی ها علی میرفطروس
11- 17 دی ماه سالروز کشف حجاب سهیلا زرندی نویسنده و فعال حقوق بشر
10-رضاشاه، مردی که چهره‌ی ‌ایران را دگرگون ساخت (۲) کورش گلنام
9-رضا شاه مردی که باید از نو شناخت – منوچهر یزدی
8--درباره رضاشاه 

7-هفده دی و کشف حجاب به دستور رضا شاه پیش در آمد داشتن حق رای
6-حجاب پهلوی
5- تاریخ را درست بخوانیم.مقایسه دوران رضا شاه و دوران قاجاریه در شعر ملک الشعرای بهار...
4-مزدک بامدادان ما و مدرنیته رضاشاهی
3-عکس دیده نشده از تخریب قبر «رضا شاه» توسط «خلخالی»
2- درباره رضاشاه
1-کشف حجاب، رضا شاه و شعر پروین اعتصامی

هیچ نظری موجود نیست: