دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۷ دی ۲۰, پنجشنبه

بمناسبت هفده دی.گزیده سخنان فاطمه زهرا الگوئی که اسلام چپ و راست برای تمام قرنها ارائه میکند بخوانبد و هدابت شوید!

حضرت فاطمه زهرا,احادیث حضرت فاطمه

1ـ نـرمخـویـى در مقـابل دیگـران و احتـرام به زنـان
پیامبـراكـرم (ص) فـرمـوده است: بهترین شما نرمخـوترین شما به اطرافیان و بزرگوارترین شما به زنان است. (مسند فاطمه الزهراء (س) ، ص 221) 
2ـ على (ع) رهبر و پیشوا

پیامبر اكرم (ص) فرمود:

هر كه من سرپرست اویم، پس على سرپرست اوست و هر كه را من رهبر اویم ، پس على رهبر اوست. ( بهجه ، ج 1، ص 285. )

3ـ على (ع) بهترین داور

گروهى از فرشتگان درباره ی چیزى
با یكدیگر مشاجره نمودند، حاكم و داورى را از بنى آدم تقاضا كردند، خداوند متعال به آنها وحى فرمود كه خـودتان انتخاب كنید و آنان على ابن ابیطالب را برگزیدند. ( بهجه ، ج 1، ص 306 ) 
4ـ داناترین و نخستین مسلمان

رسول خدا (ص) به مـن فرمودند: شوهر تو در دانش داناترین مردم و نخستین مرد مسلمان و در بردبارى برترین مردم است. ( بهجه، ج 1، ص 302)5ـ كمك به ذرارى ( فرزندان ) پیامبر

پیامبر اكرم (ص) فرمود:هركسى براى فردى از فرزندان من كارى انجام دهد و بر آن كار پاداشى نگیرد. مـن پاداش دهنـده او خـواهـم بـود. ( بحـارالانوار، ج 96، ص 225)6 ـ على و شیعیان

پیامبر خدا (ص) به على(ع) نگریست و فرمـود: این شخص و پیروانش در بهشت اند. ( احقاق الحق، ج 7، ص 308)7 ـ شیعه على در قیامت

پیـامبـر خـدا به علـى(ع) فـرمـود: اى ابـاالحسـن ، آگـاه بـاش كه تو و پیروانت در بهشت هستید. ( احقاق الحق ، ج 7، ص 307)8 ـ پیامبر در جمع اهل بیت

بر رسول خدا(ص) وارد شدم، جامه اى را گستراند و فرمود: بنشین. در این وقت حسن(ع) آمد ، فرمـود: نزد مادرت بنشیـن، بعداً حسیـن (ع) آمـد. فـرمـود: با اینها بنشین. پـس على (ع) آمد . فرمود: تـو نیز با اینان بنشیـن، آن گاه اطراف جامه را گرفت و روى ما انداخت.( بهجه ،ج 1، ص 277)9ـ نتیجه صلوات بر زهراء(س)

رسـول خدا(ص) به مـن گفت: اى فاطمه هر كه بر تـو صلـوات فرستـد، خداوند او را بیـامـرزد و به مـن ، در هـر جـاى بهشت بـاشـم ملحق گـردانـد. ( بهجه ، ج 1، ص 287 )10 ـ حجاب فاطمه

پیامبـر اكـرم (ع) همـراه بـا مرد نابینایى به خانه فاطمه(س) آمد، بلافاصله فاطمه(س) خود را كاملاً پوشاند. رسول خدا(ص) فرمود: چرا خود را پوشاندى با ایـن كه او تـو را نمى بیند؟ فاطمه (س) فرمـود: اى پیامبر خدا اگر او مرا نمـى بیند، مـن كه او را مى بینـم و او بوى مرا حس مى كند پیامبر اكرم فرمود: گواهى مى دهـم كه تو پاره دل منى . ( همان ، ج 1، ص 274.)11 ـ نتیجه سلام و تحیت بـر رسـول خـدا و دختـرش زهـراء

پدرم در زمان حیاتش به من فرمود: هـر كه بـر مـن و تـو تا سه روز تحیت و سلام بفرستد، بهشت بر او واجب گـردد. ( همان، ج 1، ص 267)12 ـ پیامبر ، پدر فرزندان زهرا

فـاطمه (س) از پیـامبـر اكـرم نقل كـرده كه فـرمـود:

همانا خـداوند عزوجل ذریه هر یك از فرزندان مادرى را سبب ارتباط و خـویشاوندى قرار داده كه به وسیله آن ذریه به او منسـوب مى شوند مگر فرزندان فاطمه كه مـن سـرپـرست و خـویشـاونـد آنها هستـم (و به مـن منسـوب مـى شـونـد). ( فـرائد السمطین، ج 2، ص 77)13 ـ خوشبخت واقعى

فاطمه (س) از پیامبراكرم(ص) نقل كرده كه فرمود: این جبرئیل (ع) است كه مرا خبر مى دهد: همانا خـوشبخت واقعى كسـى است كه على را، در زندگى ام و پس ازمرگم دوست داشته باشد. ( بهجه، ج 1،ص 271)14 ـ بخشى از خطبه زهرا (س)

حضـرت زهـرا(س) در آن سخنزانـى معروفـش در مسجـد فـرمـود:

خـداونـد ایمـان را بـراى تطهیـر شمـا از شـرك قـرار داد،

و نماز را براى پاك شدن شما از تكبر،

و زكـات را بـراى پـاك كـردن جـان و افزونـى رزقتان،

و روزه را براى تثبیت اخلاص،

و حج را براى قوت بخشیدن دین ،

و عدل را براى پیراستن دلها،

و اطاعت ما را براى نظم یافتن ملت،

و امـامت مـا را بـراى در امـان مـانـدن از تفرقه،

و جهاد را براى عزت اسلام،

و صبر را براى كمك در استحقاق مزد،

و امـر به معروف را بـراى مصلحت و منـافع همگـانـى ،

و نیكـى كـردن به پـدر و مـادر را سپـر نگهدارى از خشـم ،

و صله ارحام را وسیله ازدیاد نفرات،

و قصاص را وسیله حفظ خون ها،

و وفـاى به نذر را بـراى در معرض مغفـرت قـرار گـرفتـن ،

و به انـدازه دادن تـرازو و پیمـانه را بـراى تغییـر خـوى كـم فـروشـى،

و نهى از شـرابخـوارى را بـراى پـاكیزگـى از پلیـدى ،

و دورى از تهمت را بـراى محفـوظ مـاندن از لعنت،

و تـرك سـرقت را بـراى الزام به پـاكـدامنى ،

و شـرك را حـرام كـرد بـراى اخلاص به پـروردگـارى او ،

بنابـرایـن ، از خـدا آن گـونه كه شایسته است بتـرسید و نمیرید، مگر آن كه مسلمان باشید،

و خـدارا در آنچه به آن امر كرده و آنچه از آن بازتان داشته است اطاعت كنید،زیرا كه "از بندگانـش ، فقط آگاهان، از خـدا مـى ترسند."( سـوره فاطر آیه28 )  (احتجاج طبرسى ، ص 99، چاپ سعید.)15 ـ موقعیت اهل بیت در نزد خدا

خـدایـى را حمـد و سپاس گـوییـد كه به خاطـر عظمت و نـورش هر كه در آسمان ها و زمیـن است به سوى او وسیله مى جـوید، و ما وسیله او در میان مخلوقاتـش و خاصان درگـاه و جـایگـاه قـدس او و حجت غیبـى و وارث پیـامبـرانـش هستیـم. ( فـاطمه الزهـراء بهجه قلب المصطفـى، ج 1، ص 265)16  ـ دستورالعملى جامع

در وقتى كه بستر خواب را گسترده بودم ، رسول خدا(ص) بر من وارد شد ، فرمـود:اى فـاطمه نخـواب مگـر آن كه چهار كار را انجـام دهـى: قـرآن را ختـم كنـى، و پیامبران را شفیعت گردانى، و مؤمنیـن را از خود راضى كنى، و حج وعمره اى را به جا آورى. ایـن را فرمـود و شروع به خـواندن نماز كرد، صبر كردم تا نمازش تمام شد، گفتـم: یا رسول الله به چهار چیز مرا امر فرمودى در حالى كه بر آنها قادر نیستم آن حضرت تبسمى كرد و فرمود:چون قل هو الله را سه بار بخوانى مثل این است كه قرآن را ختم كرده اى و چون بر من و پیامبران پیش از من صلوات فرستى، شفاعت كنندگان تو در روز قیامت خواهیـم بود، و چون براى مؤمنیـن استغفار كنى ، آنان همه از تو راضى خواهند شد، و چون بگـویـى: سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اكبر حج و عمره اى را انجام داده اى. (بهجه ، ج 1، ص 304)17  - زیان بخل

پیامبراكرم (ص) فرمـود:از بخل ورزیدن بپرهیز، زیرا كه بخل آفتى است كه در شخص بزرگـوار نیست. از بخل بپـرهیز، زیـرا كه آن درختـى است در آتـش دوزخ كه شاخه هایـش در دنیاست و هـر كه به شاخه اى از شـاخه هـایـش درآویزد داخل جهنمـش گرداند. ( همان، ج 1، ص 266)18  ـ نتیجه سخاوت

پیامبراكـرم (ص) به مـن گفت: بـرتـو باد سخاوت ورزیدن، زیرا كـه سخاوت درختـى از درختـان بهشت است كه شاخه هایـش به زمیـن آویخته است ، هر كه شاخه اى از آن را بگیـرد او را به سـوى بهشت مـى كشـانـد. ( بهجه، ج 1، ص 266)19 ـ سحر خیزى

رسول خدا (ص) بر من گذشت ، در حالى كه در خواب صبحگاهى بودم، مرا با پایـش تكان داد و فرمـود: دختـرم بـرخیز شاهـد رزق و روزى پـروردگارت باش و از غافلان مباش . زیرا كه خـداوند روزی هاى مردم را بیـن طلوع فجر تا طلـوع آفتاب تقسیـم مى كند. (مسند فاطمه الزهراء، ص 219 )20  ـ زمان استحابت دعا

رسول خدا(ص) فرمود: در روز جمعه ساعتى است كه بنده مسلمان در آن وقت چیزى از خدا نخواهد مگر آن كه خداوند به او عطا گرداند و آن وقتى است كه نیمه خـورشید به سوى مغرب نزدیك گردد. ( مسند فاطمه الزهراء ، ص 221)

۱ نظر:

مسعودعالمزاده / پاريس گفت...

مسعودعالمزاده / پاريس / بيست ويک فوريه دوهزاروهژده

چرت وپرت هايى مثه بهشت وجامخه بى طبخه توخيدى ديگه فروش نميره.نسل بعدازماشده نسلى که مثه مازيرچک سفيدامضانمى کنه وحساب هريه قرون شوميخادگوشش م بدهکارمحمد صاد و على عين و فاطمه سين نيست.

براى اينکه فکرنکنى که مااينقدرساده ايم ايناروداشته باش "برادر !"
-- اين هارويه آخوندمردونه زن نوشته
-- ايناروبراى جلوگيرى ازاعتراضات زنان براى هشت مارس نوشته که دوهفته ى ديگه س
-- اسلام چپ وراست کرده تاپيامى ضمنى به دارودسته ى رجوى بده تادرصورت يه قيام باهم يکى بشن براى سرکوب مردم.آژيرخطر : ارتجاع غالب ومغلوب دارن به هم مى چسبندتايکى بشن
-- صغراکبراتوبکن توجيب پشت شلوارت سرماروهم باخدابندنکن يه قلم بگواون هشت صدميليارددلارکجارفت.خودتى وجدوآبادت

اينم جواب بى اسم مستعارتابفهى که ماازشماهاباکى مون نيست

يه لطيفه ازخاک پاک خراسان که شماکردينش بزرکترين فاحشه خانه دنيادرطى تمام قرون واعصار،به يمن اون ممدقرمساق ودارودسته ش، کلاتونوبذارين بالا
"ميگن يکى داشت نخودچى ميخورد،يکى رسيدسلام کرد،اون هم جواب داد بِرِه ى که(براى اين که)
يعنى چى بِرِه ى که ?
اونم گفت : من توروميشناسم ميگى سلام ميگم سلام ميگى چى ميخورى ميگم نخودچى ميگى يه خورده بده من ميگم نه ميگى چرا ميگم بره ى که.من اين بره ى که روهمون اول گفتم تاآب پاکى روبريزم رودستت"

حالاگوشاتوواکن وبقول آهنگ زيباى داوودمقامى "آخدا گوش اینک سخنی".اين "آخدا" آى خدا نيس،تهرانيهادوستانه باخداى شون اين جورى صحبت مى کنن آخدا(آقا/خدا).خدايى دوست ونه قاصم وقاتل وجبارودرنده خو،دور و بى دسترس.ماباايمان مردم ولونادرست سرجنگ نداريم بماندکه اين يکى زيباست "آخدا".

(https://www.youtube.com/watch?v=hCSHvD2GeLo) آخدا گوش اینک سخنی

-- ويژگى آخوندجماعت دروغگويى،کلاشى وشارلاتان بازى س."پیامبـراكـرم (ص) فـرمـوده است ...".مگه نوبرشوآوردى.ماتواين بلادکفرنشنيديم که مسيحى هابراى صحبت ازمسيح فعل وصفت خاصى استفاد کنن.ميگن : "عيساگفت يکديگررادوست بداريد".پس اين جمله ميشه : "محمدگفت : بهترین شما نرمخـوترین شما به اطرافیان و بزرگوارترین شما به زنان است"
اين "اطرافیان" کى اند،همه يامسلمان ها?
charity/charité درباورمسيحى شامل همه است.من بارهاتحت پوشش خيريه هاى مسيحى بودم چه کاتوليک چه پروتستان.کسى ازمااصول دين نپرسيد.اگه يه يهودى پاشوبذاره تومسجدمسلموناازپاآويزونش مى کنن.
چطورشدکه اين نرمخويى شامل حال زنان ايران نشدکه دست بسته،گرسنه وزخمى پشت شترسوراران اسلام ميدويدند تابازاربرده فروشى

باشارلاتان بازى ازوسط شروع ميکنى تاکسى ازاولش نپرسه ?
خداى چى کشک چى.اگه بودکه ازتوزرنگ ترهاش ثابت کرده بودن.
سال دوهزاروشانزده ناسا شماراختران گيتى راحدودده به توان بيست ودوارزيابى کرد : ده هزارميلياردميليارداخترچون خورشيدما.کهکشان راه شيرى در برابرکل گيتى هيچه،خورشيدمادر برابرکهکشان راه شيرى هيچه،زمين در برابرخورشيدهيچه،سطح زيستى زمين در برابر کل کره ى زمين هيچه که يک فرد در برابرش هيچ هيچه.حالاتواومدى ميگى يه چيزى هست که بالاترازهمه اينهاست و برگ درخت بدون اجازه ش نمى افته وماهم کوچک ترين دليل ونشانه اى براش نداريم.
دلايل اثبات خدارو نيگرداربراى خودت ويه مشت هالو،مافيلمويه بارديديم،استدلال ها کشکه وکشکه وکشک
تازه يه کسى بنام على عين هست از همه اينابرتروبالاتره.اين زبل بااين همه قدرت چرانتونست ازدست ابن ملجم قصردربره تامجبورنشن برن دست به دامن طبيب يهودى بشن.خوب شد که چندتايى يهودى اززيرتيغ على عين جون سالم بدربردن تابه دردش بخوره

ميشه مابفهميم چطوره که بين اين هشتاد ميلياردآدمى که تااينجامتولدشده ن تنهايه موردهست که بيشترازهزارساله که زنده س ?ازترس کى قايم شده ?اينکه باکسى ارتباط نداره چيزى هم ميخوره يا نه ? تدارکاتش ازکجامياد?
اين بنده خدارمزعمرجاودان روباخودش داره.من اگه رئيس سيابودم ده هزارنفررومامورپيداکردنش ميکردم.
يه اشانتيون خونشو بيار،ده تانوبل بگير.

ول کن بابااسدالله.خرگيرآوردى ?

براى خط به خط اين خزعبلات جواب دارم منتها نميخام وقتم روهدربدم.
اين تظاهرات اخيرنشون دادکه نسل جوان نه دنبال اينه که بره بهش،نه دنبال شعارهاى پوچ ودست نيافتنى ونه آزادى فلسطين.ايرانى آزاد،مستقل و لائيک.

بقول مشهدى ها : آهاى اُمّ سلمه / حرف حساب يک کلمه

درايران آينده حقوق زن بهايى و مردشيعه ى اثناحشرى برابره.

جاافتاد ?