دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ شهریور ۲۰, یکشنبه

غلت میزنند تحلیل سیاسی ایدئولوژیک شرایط روز در ایران اسماعیل وفا یغمائی

مردم! درون عسرت خود غلت میزنند
یعنی که در اسارت خودغلت میزنند
مردم !منم،توئی،او،خیل دیگران
در حلقه های ظلمت خود غلت میزنند
بر عرش آخدا و تمام فرشتگان
شادان درون رحمت خود غلت میزنند
انبوه انبیاء همه شنگول و شادمان


در حیطه ی رسالت خود غلت میزنند
اندر کنار حضرت آنان امامها
جاوید در امامت خود غلت میزنند
چندین هزار سید و قدیس بعد مرگ
درگور، در قداست خود غلت میزنند
صد ها هزار کشته ی جنگی نگاه کن
درخاک در شهادت خود غلت میزنند
انبوه زائران به زیارت روانه اند
تا مقصدجهالت خود غلت میزنند
دستان خویش برده الی عرش هفتمین
سرمست استجابت خود غلت میزنند
مجموع عارفان و دراویش و صوفیان
درپوچ و هیچ حیرت خود غلت میزنند
غمگین و شاکرانه رضا داده بر قضا
بر متکای عزلت خود غلت میزنند
شاخ سبیل را به سرانگشت می کشند
دلشاد از کرامت خود غلت میزنند
دارندگان فکر، نو اندیشگان دین
بر راستای فکرت خود غلت میزنند
برخی کلاه خویش دو دستی گرفته اند
در حیطه سلامت خود غلت میزنند
برخی هنوز گوشه چشمی به دین و شیخ
در دکه ی تجارت خود غلت میزنند
برخی که خسته اند و نشسته به انتظار
آرام در کسالت خود غلت میزنند
هفتاد در صدند ز مردم اسیر فقر
سی روی کوه ثروت خود غلت میزنند
یک گوشه، زاغه، گور خوابی، اما به گوشه ای
در کاخهای شوکت خود غلت میزنند
بر روی« کلیه» های فروشی و «چشم»ها
در خوابهای راحت خود غلت میزنند
خیل سخنوران به سخنهای مفت خویش
بر گرمی حماقت خود غلت میزنند
انبوه شاعران که یکی زآن همه منم!!
مغرور از فصاحت خود غلت میزنند
آخوندها به روی کتاب اصول و فقه
در برکه ی نجاست خود غلت میزنند
در برکه ی نجاست گفتم ولی بدان
بر روی عمق فطرت خود غلت میزنند
همراه این به سلسله کهساری از طلا
یعنی به روی غارت خود غلت میزنند
زنهای صیغه، از بغل این به زیر آن
بر روی فرش عفت خود غلت میزنند
«آقام رضا» ببین!که غریبانه بی پناه
بر عرض و بر شرافت خود غلت میزنند
«معصومه » جان نگاه چسان دورمرقدت
بهر فروش عصمت خود غلت میزنند
مردان صیغه خواه ز ایرانی و عرب
بر لحظه های لذت خود غلت میزنند
هفتاد سالگان به برخویش دختری
دهساله، مست شهوت خود غلت میزنند
دهسالگان به بستر هفتاد سالگان
بر قیمت بکارت خود غلت میزنند
ایران ماست این و به شادی شیوخ پست
برگستر خلافت خود غلت میزنند
در نور دین و رحمت اسلام هرچه هست
مسرور از سعادت خود غلت میزنند
خشیکده رود و برکه و جوبار و،ابرها
بر پهنه ی سخاوت خود غلت میزنند
آن رهبران گمشده در راههای ترس
بر لاشه ی شهامت خود غلت میزنند
آنسوترک کنار شهامت نگاه کن
غلتنده بر فضاحت خود غلت میزنند
خاموش شو« وفا » که برآیندگان شبی
تا صبح برقیامت خود غلت میزنند
هجده شهریور 1397
ده سپتامبر 2018

۳ نظر:

ناشناس گفت...

بنابراین به تعداد اقشارشاخص غلت وجودداره منتهی بصورت متناظر بر ان نیزهم .

ان دخترک ۱۰ ساله ای که برای سیرکردن شکم گرسنه خودش و خانواده فقیرش دراهتیار یک پفیوز ۷۰ ساله قرارمیگیره حتما که اون هفتادساله از راه و رسم پیغمبر بهره برده و با طیب خاطر اقدام به پرده دری میکند و بعدا هم غسل میکندو نماز شکربجامیاورد و صورت نکبت خودرا دراینه نورانی میبیند که کاری پیغمبرپسندانه کرده است . اخرش میرسیم به تحجر و جمود فکری ایده الوژیک که ریشه درخاک پست دوران داره و از رطوبت سراشیب اجبار به کمک جاذبه بی مقدار بهره میگیره و به تداوم انگلی و بیهوده خود ادامه میدهد ... صدها سال است که درکنار بیت رضا و معصومه هزاران بی سرپناه در حیاط میخوابند و جنازه درزیرسقف تاصبح در فضای طلا و نقره و گلاب !

هیچکسم نمیگه اخه چرا یک ایرانی باید فقیر باشه و درحیاط حرم رضا زیر باد و بارون و سرما و گرما بخوابه اما یک جنازه غیرایرانی زیرسقفی از نقره و طلا و گلاب و سنگهای گرانبهای مرمر مصون از بادو باران و گرما و سرما !

ای دوصدلعنت براین تحقیرباد ... اخرش میرسیم به ایده الوژی ... معصومه اش هم همین ماجرا را دارد ... صدها زن دردمند فقیر اواره دربازار پشت حرم با چادرمشکی کهنه و چند کودک فقیروگرسنه در همهمه مغازه ها و بوی کباب بدنبال صیغه شدن برای لقمه ای نان درحالیکه معصومه زیر گنبدی از طلا و نقره آرمیده است و گوشش بدهکار هیچ شکم گرسنه ای نیست . اینها ائمه معصومین ما و نماد مبارزه خونبار تیروتبری ماهستند ! در دود و آتش و خون ! در کنار فردیت له شده و جنسیت آماری ! تا هیچگاه نتوانی به علت ها راه ببری تا متکلم الوحده بتواند همیشه افسار تورا به هرطرف که خواست بکشد با سس شعارهای تیر و تبری ! امروز خطرناکی چون سلاح داری ! فردا خطرنلکتری جون بی سلاحی ! بند ج و بند کوفت و بند زهرمار ... ذوب شوید درمن ای گداختگان ... اینجا جهنم است میگدازم شمارا تا ذوب شوید در من تا رستگارشوید ! بدون همسر ! بدون فرزند! بدون شخصیت فردی ! بدون هویت انسانی !

با چاپلوسی رستگارشوید تا قهرمان شوید . با این مزخرفات عمری را گذراندیم و دیگرهیچ ...

وامروز گرفتار اهریمن عمامه دار ... داستان اسارت ملتی که گرفتار معصومین شد . انان در زیر گنبد طلا و ما در حیاط زیر برف و باران و درشکل سیاسی هم همینطور ... رهبران در کرسی قدرت و رفاه و روابط پنهان و خدم و حشم در بنگال و تحت کنترل و زیرموشک !

ای دوصدلعنت بر این ایده الوژی وارداتی ۱۴۰۰ ساله باد .

بیت اقا درنهایت رفاه و امنیت و کودکلن مناطق محروم بدون حتی مدرسه حتی کپر !

ای دوصدلعنت براین تقدیر بیخردی باد ...

ناشناس گفت...

درحال حاضر دردنیا ظالمتر ، دروعگوتر ، مذهبی تر ، سرکوبگرتر ، دزدتر ، اسلامی تر ، اسده الوژیک تر ،غارتگرتر ، ضد بشرتر و متجاوزتر از جمهوری اسلامی نداریم . باید برود و به هرقیمت .

به امیدپیروزی ملت .

ناشناس گفت...

علیه شاه علیه شیخ

علیه امپریالیسم علیه جمهوری اسلامی

علیه  لیبرالها علیه ارتجاع

شعارهای فوق از جنس ادبیات سیاسی دهه چهل گروههای چپ است و توسط همه گرههای چپ مذهبی و غیرمذهبی سرداده میشود اما تماما ریشه ایده الوژیک ان در حزب توده بوده و هست 

نتیجه :

نتایج شعارهای فوق تماما به نفع جمهوری اسلامی است .

بنابراین علیرغم" تنوع" شعارها ریشه یکی است و درخدمت شیخ و جمهوری اسلامی و ارتجاع !