دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ دی ۱۶, شنبه

هفده دیماه سالگرد جانباختن دلاورانه بابک خرمدین

  
هفده دیماه سالگرد جانباختن دلاورانه بابک خرمدین قهرمان بزرگ  آذری ملی ایران در مسلخ خلیفه اسلام و در زیر تیغ اسلام زیب خاطره و افتخار ملت ایران باد
سه گفتار  اسماعیل وفا یغمائی 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

ایکاش بابک خرمدین درسالهای ۴۰مورد توجه قشر جوانان تحصیلکرده قرارمیگرفت ایکاش بجای اینکه بنشینند و عاشورا تاسوعا را به نفع حسین این علی خلق کنند مینشستند بابک خرمدین را مطابق واقعیت تاریخی اش معرفی میکردند ایکاش بجای انکه بروند پای دروس مکتبی امثال ایت اله طالقانی ها و شریعتی ها و مطهری ها بنشینند از عشق به شهادت امامان و به دروغ از شجاعت انان داستانهای مذهبی - اخوندی بسازند و گوش کنند میرفتند درباره مبارزات ، پیکارها و شجاعت و مرگ مظلومانه و بغایت بیرحمانه قهرمان ملی ایران یعنی بابک خرمدین بدست متجاوزین دینمدار اسلام مطالعه میکردند و اگر چنین میشد ایران هرگز به مصادره اخوند درنمیامد و در طناب پیچ ایده الوژی پوسیده اخوندی گرفتار نمیشد ....

اری بابک معاصر "امام رضا" بود اما امروز دراین سرزمین بابک بی نام و نشان ترین آرامگاه را دارد و درحال تخریب و غریب ! اما " امام رضا" بزرگترین استان کشور و عظیم ترین سرمایه خاورمیانه را به نام خود داشته و از آرامگاه چند هزارمتری با گنبد طلا و سنگهای مرمر درجه یک با انواع اینه کاری ها و منبت کاری ها و نقره کاری ها درزیر چهلچراغ چندصد کیلویی و هزاران نوافشانی دیگر آرمیده است ! ( جالبه که به ایشان میگویند امام رضای غریب !!!)

ما مشکل داریم ! ما تاریخا مشکل داریم وگرنه چنین نبود !

و دانستن یک فاجعه لمثابه یک تلنگر :

ما امروز در کشورخود  نواده گان بابک را نداریم و چیزی هم درباره ان نمیدانیم اما " اخوند ابن رضا" از نواده " امام رضا"( طبق شجره نامه اش ) در شهر خوانسار دارای بیت است و املاک بسیار و باغهای گردو و درآمد سرشار از وجوهات و سهم امام و غیره .... و مورد عنایت ویژه مردم !!!  یعنی هنوزهم ما گرفتاریم و این گرفتاری در ۴۰ ساله گذشته طناب پیچ تر و هزارتو تر شده و درسطوح پیچیده تر خرافات و جعل و دروغ و تحریف پیش رفته است ... وای برما ... وای برما ....  البته بسیارشنیده ام که نسل جوان خوانسار اورا یک شیاد میدانند اما اکثرمردم اورا بواسطه جدش ! میستایند و او هم مردم را میچاپد ! او پول جمع میکند مسجد میسازد و پول جمع میکند حوزه علمیه خوانساررا توسعه میدهد اما درطول زندگی انگلیش یک مدرسه روستایی هم نساخته است درحالیکه بایک مظلومانه و غریب پوسیده است و یادونامی از او نیست واین دردآور است و تعجبم از روشنفکران مذهبی و غیرمذهبی که هنوز هم به دشمنان تاریخی بابک یعنی امام وابسته اند .

ما تنها ملتی هستیم که دشمنان تاریخی خودرا ستوده ایم و قهرمانان تاریخی خودرا فراموش و درجایی نفی و تکفیرکرده ایم واین بدلیل استیلای  ایده الوژی اسلام و اخوندبوده است . بی رو درواسی( دربایستی) کلینی و شیخ صدوق و باقرمجلسی و شیخ فضل اله و خمینی و طالقانی و مجاهد و شریعتی و سروش و خامنه ای و کوفت و زهرمارو هیئت موتلفه ای ها و نظائران همگی در جهل مرکب و در زمین اخوند بازی کردند و به دروازه ایران گل زدند ...

و هنوز هم میزنند ... یارو برای خودش  کلی ادعای مبارزه و روشنفکری داره ولی همه زورشو میزنه که ثابت کنه در بنی قریظه ۷۰۰ نفربدستورپیامبر گردن زده نشدند بلکه ۳۰۰ نفر گردن زده شدند !!!! اینم از روشنفکران مدعی ما !

ما مشکل داریم و تاریخا مشکل داریم .

یادش گرامی باد .

شکی ندارم که بزودی آرامگاهش را به نماد پدرقهرمان ملی ایران تبدیل خواهیم کرد ... تردیدی ندارم .دوستدار بابک خرمدین