دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۸ شهریور ۶, چهارشنبه

یکشنبه 10 شهریور ماه محرم آخوند ساخته شروع میشود و چهل روز گرد مرگ و عزا

یکشنبه 10 شهریور ماه محرم آخوند ساخته شروع میشود و چهل روز گرد مرگ و عزا بر سر همه میپاشد و زوزه ها و عربده های خرافی عمامه بر سران جنایتکار روی منبرها شروع میشود. یزید کار بدی کرد که حسین را کشت ولی این به تاریخ ایران ربطی ندارد. ناندانی یک مشت ملای دزد است که حالا حاکمند. ما عزای ستارخان و بابک و یعقوب را نداریم ولی قرنهاست که عزادار کسانی هستیم که ربطی بما ندارند. با درود به حسین یکبار از خودمان بپرسیم حسین انسان حوبی بود ولی برای ما ایرانیها چه کرد؟ چه خیر و برکتی برای ملت ایران به ارمغان آورد . قرنهاست ملایان به برکت حسین مثل شمر ما را چاپیده اند و تحمیق کرده ان برای چه باید ما عزادار حسین باشیم. ما باید عزای ملتی را بگیریم که چهلسال است ملا هستی اش رل بباد جنایت و غارت داده است.پس تا ماه عزا شروع نشده بفرموده حافظ که میگوید ماه شعبان منه ازدست قدح کاین خورشید//از نظر تا شب عید رمضان خواهد شد. کمی شادی ذخیره کنیم

۱ نظر:

ناشناس گفت...

اپوزوسیون چپ ما تو خارج بیشتر به مبارزان داخلی حسادت دارند تا به رقابتهای خودشان درخارج ! و این درتاریخ میارزات ایران پدیده ای است عجیب و غریب .

شاسد ازاتجاکه برای خودشان قهرمان تراشیده اند با اقبال مبارزان داخل مواجه نشده از چیزی رنج میبرند وشایدهم چون چشم به بالا دوخته اند به چنین ورطه ای افتاده اند . نمیدانم ... واقعا نمیدانم ...

اما این را خوب خوب خوب میدانم که زندانهای ایران پراست از مبارزینی که اصلا تحت هیچ عنوان نه تنها ایده الوژیک نیستند بلکه ازان نفرت هم دارند چون اخوندرا سرچشمه ایده الوژی اسلامی میبینند و با پوست و گوشت درعرصه مبارزات خستگی ناپذیر خود  تجربه کرده اند .

یک امری را باید درنطر بگیریم و ان اینکه جوانان ان جوانان دهه ۴۰ و گرفتار در حرفهای بعضا تندوتیز فلان اخوند ویا فلان روشنفکر نیستند چون خودشان از جنس امروزند و به گذشته تعلق ندارند و درد بی درمان اخوندهم از همین موضوع است که مدتهاست دق کرده است . ان دختری که با اینهمه مامور و سرکوب روسری سرچوب میکند ویا درخیابانها دست به اعتراض میزنند و از معلمان و کارگران و سایر اقشارحمایت میکنند ان جوانانی نیستن که بشود چهارتا پوستر به سرو سینه شان چسباند و سینه زنشان کرد و چهارتا قهرمان نخراشیده بهشون قالب کرد چون فردیت دارند و نفس میکشند .

انان زندان را به سینه زدن زیرپوسترها ترجیح میدهند اگرچه بخاطر پاره کردن پوستر و به اتش کشیدن سمبل تبلیعات دیکتاتوری به زندان رفته و میروند .

این نسل ان نسل نیست چون شرایط عوض شده است .اری شرایط عوض شده بطوریکه اخوند ضدانقلابی و اخوند انقلابی درنطر انان یک تعریف بیشترندارد وان ارتجاع است ! بنابراین استدعا دارم بجای حسادت ورزیدن و کم رنگ کردن و محو کردن نشانهای مبارزه جوانان کمی اندیشه کنید شاید به انان بپیوندید .

اتشفشان