دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۸ شهریور ۱۱, دوشنبه

رمضان و محرم .ستونهای اصلی فرهنگ ملایان در مقابله با هویت ملی .قسمت اول. سه گفتار. اسماعیل وفا یغمائی

 بمناسبت فرا رسیدن ماه محرم ماهی که ملایان بمدد ان قرنهاست به پراکندن جهل و خرافات و از بین بردن هویت ملی تمام ایرانیان مشغولندو بخود آئیم. ماجرای عاشورا هرچه باشد ربطی به ایران و ایرانی ندارد.

۱۱ نظر:

ناشناس گفت...

مرده شور این دوتا ستون اصلی رو ببرن که جز جهل و بدبختی و بی هویتی عایدی دیگری نداشته است واگر غیراز این بود اخوند ان را طی قرون زنده نگه نمیداشت .
حامد

ناشناس گفت...

ضمنا برگزارکنندگان اینگونه مراسم در محلات شهر فقط و فقط لش و لوش ها هستند همانهایی که مزاحم نوامیس مردم میشن و مثلا غیرت دینی دارند ! بی غیرت ترین های واقعی درایران غیرت دینی د دغدغه اسلام دارن .
حامد

ناشناس گفت...

ﻗﻠﻢ ﭼﺮﺧﯿﺪ ﻭ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ

ﻭﺭﻕ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﭼﭗ ﻭ ﻣﺬﻫﺐ ﮔﺮﻩ ﺧﻮﺭﺩﻧﺪ ﻭ ﺷﯿﺨﺎﻥ

ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺟﺎﯼ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺣﺠﺮﻩﻫﺎ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺧﺰﯾﺪﻧﺪ

ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻘﻒ ﻭ ﺍﯾﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﺎﺭﺷﺎﻥ ﺷﺪ

ﻫﺮﺁﻧﭽﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻨﺪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺑﻪ ﻫﺮ ﺍﻧﮕﯿﺰﻩ ﻭ ﺑﺎ ﻫﺮ ﺑﻬﺎﻧﻪ

ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ، ﻧﺎﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺑﺪﺣﺠﺎﺑﯽ، ﺑﺪ ﻟﺒﺎﺳﯽ

ﺯﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ، ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺳﺮﺍﻍ ﺳﻔﺮﻩ ﻫﺎ، ﻧﻔﺘﯽ ﻧﯿﺎﻣﺪ

ﻭﻟﯿﮑﻦ ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﯾﮑﯽ ﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﺮﺩﻧﺪﺵ ﺑﻪ ﺯﻧﺪﺍﻥ

ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﺩﻧﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﯾﮑﯽ ﺁﻓﺘﺎﺑﻪ ﺩﺯﺩﯼ ﮔﺸﺖ ﺍﻓﺸﺎﺀ

ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻓﺘﺎﺑﻪ ﺩﺍﺷﺖ ﺁﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﯾﮑﯽ ﺧﺎﻥ ﺑﻮﺩ ﺍﺯ ﺣﯿﺚ ﭼﭙﺎﻭﻝ

ﺩﻭ ﺗﺎ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﺧﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻓﻼﻥ ﻣﻼ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺩﺍﺷﺖ ﺑﺴﯿﺎﺭ

ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻫﺎﯼ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺑﺪﻩ ﻣﮋﺩﻩ ﺑﻪ ﺩﺯﺩﺍﻥ ﺧﺰﺍﻧﻪ

ﮐﻪ ﺷﺎﮐﯽ ﻫﺎﯼ ﺁﻧﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﭼﻮ ﺷﺪ ﺩﺭ ﺁﺳﺘﺎﻥ ﻗﺪﺱ ﺩﺯﺩﯼ

ﮔﺪﺍﻫﺎﯼ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺍﺧﺘﻼﺱ ﺷﺮﮐﺖ ﻧﻔﺖ

ﺑﺮﺍﺩﺭﻫﺎﯼ ﺩﺭﺑﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻧﻤﯽ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﭼﻮﻥ ﺧﺮ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ

ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﭘﺎﻻﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻏﺬﺍ ﺭﺍ ﺁﺷﭙﺰ ﭼﻮﻥ ﺷﻮﺭ ﻣﯿﮑﺮﺩ

ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﻧﻤﮑﺪﺍﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﭼﻮ ﺁﻣﺪ ﺳﻘﻒ ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ

ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻉ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻨد  

ناشناس گفت...

مرتجعین برای سرکوبگران و متجاوزین هموطنان خود سینه میزنند و اشک میریزند ! درکجای جهان میتوانید چنین پدیده ای را نشان دهید که برای قاتلانشان اشک میریزند و زنجیربرسینه میزنند ؟
تا اخوندهست عاشورا خواهد بود وتا عاشورا هست قهرمانان ایران مانند بایک ها شناخته نمیشوند .

ای مرگ براخوند

ناشناس گفت...

عوامل رژیم سعی میکنن بگن اپوزوسیون نداریم ! پس این مبارزات داخل کشور که درعرصه میدان و زندانند و مدام درحال تعقیب و بازداشت و اعتراضات اسمش چیه ؟ چرا اپوزوسیون خارج چشم دیدن مبارزان داخل را نداره و چرا حمایت نمیکنه و بامبول بازی درمیاره ؟
این درد بی درمان را به چه کسی بایدگفت ؟
اتفشان

ناشناس گفت...

چرا اپوزوسیون خارج با عوامل رژیم در تضعیف و نادیده گرفتن مبارزان داخل همسو شده ؟
مگه درمبارزه با ظلم حسادت و حسرت هژمونی جایی دارد ؟ بعدا ناریخ درباره تان چگونه قضاوت خواهدکرد با ان ادعاهای گنده و حرفهای قلمبه سلمبه خودمحوربینانه ؟!
دوای این درد رهبری طلبی و خودگنده بینی و ندیدن و کمرنگ کردن مبارزان داخل درچیست ؟
آتشفشان

ناشناس گفت...

چکاربایدکرد که مطالب بسیار ارزنده آگاهی بخش را به دست حداقل ۱۰ میلیون نفر درایران رساند ؟؟؟
واقعا راهکارچیه ؟؟؟

اتشفشان

ناشناس گفت...

اقا یه سوال ؟
چرا اپوزوسیونهای مدعی رهبری و مدعی پایگاه اجتماعی جرات یک فراخوان ندارند ؟؟؟
درحالیکه هزاران نفر هرروز درایران دست به اعتراض میزنند و کتک میخورند و زندان میروند و دربین انان حتی یکنفر هم وابسته به اپوزوسیونهای مدعی پیدا نمیشود ؟
موضوع چیه ؟
نکنه جنبش برای خودش خودجوش درحرکته و اپوزوسیونهای مدعی خارج کشورهم درتوهم خودجوش سیر میکنن ؟
اتشفشان

ناشناس گفت...

من از تهمت و افترای مجاهدین به ایرج مصداقی واقعا سر در نیاوردم . هرچی بررسی میکنم میبینم که شعارهای ضد رژیمی مصداقی تندوتیزتراز رجوی است و سابقه زندانشم که بیشتراز رجوی است و قدرت بیان و توان سخنرانیش هم که بیشتراز رجویه ...
قدرت تحلیل مسایل سیاسیشم که صدبرابر رجوی است ... خوب بجای فحش و تهمت چرا آیا بهترنیست یک مناظره بین انها برقرارشود ...
مصداقی که خودش میگه حتی یک به ده هم حاضره .
واقعا گیج شدم ... داستان چیه ؟
ترس مجذوبین رجوی و شخص اقای رجوی ازچیست ؟
یعنی ملاقات با مصداقی از ملاقات با جولیانی کمتره ؟

مجاهد سابق

ناشناس گفت...

یک دیدگاه غلط بسیار سنتی در انقلابیون ما تعریف شده که واقعا برخی اوقات درامرقضاوت به سقوط اخلاقی میکشه وان بحث "تواب" است . تواب یعنی چی ؟

همه ما میدانیم که صددرصد بچه هایی که پس از سالیان از زندان آزادشده اند بدون  نوشتن تعهدنامه امکان آزادی  برایشان میسر نبوده است بخشی از این دوستان به سازمانهای موردعلاقه خود پیوستند و بعداز مدتی فعالیت جدا شدند و برخی هم بعداز آزادی دنبال زندگی خودرفتند اما هرگز طرفدار رژیم نبوده اند ولی ان تعدادی که ازسازمان جداشدند وبه سمت رژیم رفتند اتفاقا ۹۹% از پیروان رجوی بوده اند .

حالا اقای رجوی ادرس عوضی میدهد چون میداند چه گندی زده !  نا هرکس انتقادی به وی  میکند سریعا برچسب تواب میزنند !!!  کدام تواب ؟ معلوم نیست !

اگر منظوراز تواب کسانی هستند که درروز آزادی اززندان یک تعهد نامه فرمالیته نوشته اند که دربین نیروهای تشکیلات چنین افرادی بسیارند و اگر منظور اندسته ای هستند که ازسازمان جدا شدند و با رژیم همکاری میکنند که این گند ایده الوژیک رهبر عقیدتی است !  یعنی خدمتی است که رجوی به رژیم کرده است .

چطور رجوی همه جا مسئول است اما در این باره هیچ مسئولیتی ندارد ؟ بابا جاکش بازی هم حدوحدودی داره والا .

هیهات من الذله

ناشناس گفت...

جناب اقای یغمایی
باسلام و عرض خسته نباشی
برنامه شمارا در میهن تی وی دیدم لطفا باتوجه به اینکه مجری برنامه ابتدا به بهایی ها حمله نمودند و بعد دررابطه با اتش زدن سینما رکس از خامنه ای و اخوندها دفاع کردند لطفا شما به عنوان کسی که در ان برنامه شرکت کرده اید مواضع خودرا درمقابل دعاوی مجری میهن تی وی مشخص کنید .
البته مطالبی که شما مطرح کردید کاملا صحیح بود اما موضعتان را درمقابل حرفهای مجری مشخص کنید که ایا مورد تایید شما بود یاخیر . جهت تنویر افکار مخاطبین .
رشیدیان