دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۸ شهریور ۶, چهارشنبه

پنجم شهریور ماه زاد روز فیلسوف . دانشمند و پدر آزاد اندیشی در ایران و یکی از دلیرترین مبارزان فرهنگی علیه خرافات اسلامی

تاکید میکنم این گفتارها را بشنوید و بر آن تامل کنید به بسا از ابهامات روشنی خواهد افکند.رازی آزاد اندیشی بود که دوازده قرن قبل و معاصر با ماجرای امام زمان به هیچوجه نه یاوه های آخوندها و نه تفکر مذهبی روز را نپذیرفت و به نقد کشید
بخش سوم و آخر گفتار(نگاه فلسفی و دستگاه جهانشاختی رازی) را در اینجا بشنوید
*گفتاررا در اینجا بشنوید(بخش دوم)
*گفتار را در اینجا بشنوید(بخش اول)

۲ نظر:

ناشناس گفت...

بله رازی یک نابعه ریاضی و یک فیلسوف مترقی بود و ایکاش جامعه ایرانیان اورا میشناختند .
او اسلام را نپدیرفت و ازاین زاویه نیز باعث سربلندی ایرانیان است .
اتشفشان

ناشناس گفت...

ولتر با ولتاژ خیلی بالا لامپ مغز انسانهای دوران خویش را روشن کرد و همواره تاوان روشنگریهای خودرا داد و سرانجام نتیجه ان ارزانی ملت فرانسه شد و چه خوب چون همان شد که ولتر میخواست .

اما درایران کدام روشنفکری را سراغ دارید که درعصرخودش ولتاژ داشته تا بتواند  لامپ مغز چهارنفر را روشن کند ؟

زخمت نکش چون نداشتیم ! امثال جلال آل احمدها بودند که نثر قشنگی داشتند اما با افکار ارتجاعی که تنها میتوانست لامپ مغز نیمه روشنی را خاموش کند واز او یک گوهی مانند خودش خلق کند .
ما اگر زکریای رازی را میشناختیم و یا درباره زندگی و نطریات فلسفی او چیزکی خواندهدبودیم بهتراز ان بود که هزارکتاب از هزار پفیوز مانند جلال بخوانیم .ناراحت نشوید چون او واقعا یک پفیوز بود وگرنه بهدعمد دروغ نمیگفت .

اتشفشان