دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

رقص ایرانی

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۸ شهریور ۱۷, یکشنبه

علیه سوگ و عزا پیش بسوی شادی و زندگیبا ارتش نیرومند فرهنگهای رنگین و پر توان ایرانزمین با رقص. سازها . آوازها. لباسها. سنتهای ایرانی زییائی زنان و مردان این سرزمین با جامی از شراب مقدس زرتشت همدوش ترک و فارس و ترکمن و آذری و بلوچ و عرب . گیل و مازندری و خراسانی و... رویاروی فرهنگ کثیف و پلید و هزار چهره و ایران برباد ده آخوندی. کلام زرتشت را تکرار کنیم اهورا مزدا جهان را آفرید و شادی را برای انسان آفرید. اخوندها و حکومت پلیدشان باید جارو شوند . پاینده ایران وملت بزرگ ایران که رنگین کمانی تاریخی از تمام اقوام رشید و بالا بلند ایرانی است.یزید در کشتن حسین جنایت کرد ولی این به همان سرزمین مربوط است قرنهاست اخوندها با روضه و سوک روان نسلها را به لجن کشیده و خرد ما را فلج کرده و به غارت ما مشغولند. کافیست.این فرهنگ و سوگ از ان ما نیست. ما به آئین و خدا و مقدسات ملایان بی اعتقادیم. خدای ما خداوند جان و خرد است و نه آن جلاد انسانسوز وحشت افرین که نماینده اش ملایان و شبه ملایان پلیدند. بدون نبرد تمام عیار با فرهنگ و دین و آئین ملایان و شبه ملایان آزادی فردا سرابی بیش نیست و بازهم ایران در زیر سلطه  استبداد خواهد بود.

هیچ نظری موجود نیست: