دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

روی تصویر کلیک کنید

روی تصویر کلیک کنید
از این وبگاه پر بار و وزین و در راستای شناخت هویت ملی خود دیدن کنیم

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۸ شهریور ۱۸, دوشنبه

کتابی تازه و خواندنی از دکتر جلال ایجادی

دوستان گرامی، آخرین کتاب من بنام «بررسی تاریخی، هرمنوتیک و جامعه شناختی قرآن» بزودی توسط «نشر مهری» در انگلستان منتشر می شود. این کتاب در 400 صفحه به تحلیل موشکافانه از شکل گیری قرآن طی سی صد سال و بررسی مضمون تاریخی و محتوایی آن پرداخته و نشان میدهد که چرا این کتاب زمینی و تاریخی است. این نقد آکادمیک قرآن متکی به تجربه نقد متون دینی در دانشگاههای معتبر غرب مانند «کالژدوفرانس» میباشد. جامعه ما نیازمند نقد قدسیت بوده و باید تمام متون دینی و تاریخی را به بررسی خردمندانه بکشاند. جامعه ما فاقد درک علمی از قرآن و اسلام است و گفتمان اسلامگرایان گوناگون را بعنوان «حقیقت» پذیرفته است. پس از سالها پژوهش کتاب تازه من منتشر میشود و امیدوارم جامعه دانشگاهی و روشنفکری و تحصیلکردگان ایران آنرا بخوانند. کتاب اخیر من «نواندیشان دینی، روشنگری یا تاریک اندیشی» و این کتاب تازه در جستجوی تقویت یک مدرنیته فکری و فلسفی و جامعه شناختی و علمی هستند. نقد تابوها و برانگیختن اندیشه انتقادی در خدمت این مدرنیته فکری می باشند. (جلال ایجادی 8/9/2019).

هیچ نظری موجود نیست: