دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ تیر ۱۷, جمعه

هیچیم ما شاعران هیچ. و دو شعر دیگر اسماعیل وفا یغمائی

۴ نظر:

​مسعودعالمزاده/​پاريس گفت...

۱۹ اردیبهشت ۲۵۷۹ ايرانى ۸ مه ۲۰۲۰ مسعودعالمزاده ​/ ​پاريس

تقدیم به استاد یغمایی، به شاعران و میهن شاعر پرور ما

بمانید شاعران ...

بی شاعران،
زندگی چونان درخت گیلاسی است بی شکوفه،
که ... زنبوری آنرا بگاید تا میوه ای دهد،

بی شاعران،
زندگی چونان کنیزباکره ای است،
که نرینه ای ... بی فریفتن، بی عشق ، بی بوسه و بی هوس خود را در وی تخلیه کند،

بی شاعران،
زندگی چونان خورشی است،
که ... انرا در قرصی بی مزه فشرده کرده اند تا بتوان آنرا چون شیافی حقنه کرد،

بی شاعران،
زندگی چونان دفتری است،
که ... آنرا از "بالا" یکبار برای همیشه پر کنند تا عصیانی پا نگیرد

بی شاعران،
...


نمیدانم که شاعران هیچ اند یا نه،

اما زندگی،
بی شکوفه، بی عشق، بی بوسه، بی اندیشه، بی عصیان، بی شعر و بی شعور
و ... بی شاعران
از هیچ کم تراست

پس بمانید شاعران ، بمانید چون شکوفه و بوسه و عصیان
تا زندگی ... از هیچ فرونکاهد
بمانید شاعران ...
بمانید شاعران ...

ناشناس گفت...

واقعا حض بردم از شعر ... ازصدای حماسی توام با رنج و درد ... از تصاویر شعرای کلیپ ...
اما ایکاش جهل و دین را با حیوانات تشبیه نمیکردید ... حیوانات شرف دارن به دینداران و مرتجعین و پامنبری ها و بالا منبری ها . حیوانات شرف دارن به عنصر ایده الوژیک اسلامی ...
بهرحال موفق باشید اما گوشتان بدهکار طعنه و تهمت برسده چاپلوسان و بریده مزدوران نباشد ... انسان و انسانیت بر جهل پیروز است ... صدای پایش را میشنویم .
خاکزاد

ناشناس گفت...

دنیا همه هیچ است و کار دنیا همه هیچ ... پس شاعر در عین هیچ بودن دنیاست .
حامد

مسعودعالمزاده پاريس گفت...

۱۸ تیر ۲۵۸۱ شاهنشاهی ۹ ژوئیه ۲۰۲۲ مسعود عالمزاده پاريس

... باز هم این شعر زیبا را شنیدم و لذت بردم.

این شعر خیلی قوی و پر احساسه. خط کاری من ادبیات و شعر نیست اما وقتی این شعر را با کلام خود شاعر شنیدم حال غریبی به من دست داد که یک ضرب این چند خط بالا را نوشتم. خودم که نگاه می کنم نه اینکه رج زده باشم اما الهام از اینجا آمده.

این جناس ... /هیچیم ما شاعران/ و /خورشید و کبوتران آسوده بر شانه های ما می آرمند/ ... سازه ی استواری است.

ژان کلود کریر (Jean-Claude Carrière) سینماگر فرانسوی و همسرنهال تجدد که با فرهنگ ایرانی آشنایی بسیاری داره، در توصیف منطق الطیرعطار اصطلاحی را بکار می بره بنام ... زیبایی متن (La beauté du texte) که مراد از آن میزان برانگیختن احساس در مخاطب است.در این معنا .. هیچیم ما شاعران ... متن زیبایی است.

و تصحیحی بر آن چند خط بالا. بهتر می بود اینگونه به پایان می بردم :

...............

پس بمانید شاعران ، بمانید چون شکوفه و بوسه و عصیان
تا زندگی ... --- به کمتراز هیچ --- فرونکاهد
بمانید شاعران ...
بمانید شاعران ...
................

باز هم سپاس از استاد یغمایی