دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۳۹۹ شهریور ۲۲, شنبه

غرش توفانی دریای خون خواهد رسید. اسماعیل وفا یغمائی. بانشر در سوگ نوید افکاری

غرش توفانی دریای خون خواهد رسید
نوبت لرزیدن سقف و ستون خواهد رسید
درب دژهای شقاوت گر چه از پولاد و سنگ
لحظه بشکستن قفل و کلون خواهد رسید
این نسیم نرم، صرصر،بعد از آن توفان شود
خیزش توفان خشم و موج خون خواهد رسید
عقل میگوید، تحمل، صبر! نرمش[بازهم]
لیک میداند که هنگام جنون خواهد رسید
سالها افسون رمالان بسی دلها بکشت
باطل السحر خرد در این فسون، خواهد رسید
گر چه از سنگ است و آهن قلبهاشان شک مدار
نوبت پایان بدون چند و چون خواهد رسید
غرش این بردگان از ژرف این ویرانه دژ
تا خدا، تا آسمان نیلگون خواهد رسید
واژگونانیم بر چنگک به قصابان بگو
هان شمایان را،زمان واژگون، خواهد رسید
راند بر خون شجاعان این جبون، کشتی ، بدان
مشت توفان تا دهان این جبون خواهد رسید
کشت بس خورشید و مه را، نک کسوفی در خسوف
بخت او را ازدرون و از برون خواهد رسید
نک زمان است اینکه می رمبد «وفا» در عزل شیخ
نوبت نفی جناب شیخگون! خواهد رسید


۱ نظر:

ناشناس گفت...

زنده باد. بسیار عالی استاد. قلمت روان و نویسا باد.