دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

آفتاب خواهد شد

آفتاب خواهد شد

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ تیر ۱۰, پنجشنبه

سرودی برای ملت ایران بیاد رنجهای مردم ای مکیده خون ملت ما بمیر بمیر بمیر. اسماعیل وفا یغمائی


سرودی برای ملت ایران بیاد رنجهای مردم 

 ای مکیده خون ملت ما بمیر بمیر بمیر. 
اسماعیل وفا یغمائی
مرا امکانی جز ساز دهنی قدیمی و کلام من نیست با همین دو که تنها امکان من است در کنار ملت بزرگ خود ایستاده ام تا اخرین دم در این ساز کهنه و تا اخرین کلام 
***
ایران . ایران.
آتش قیام توغرش پیام تو میزند بنام تو
سکه در نبرد آخرین
ایران ایران
تیغ انتقام تو.برشد از نیام تو. آخرین کلام تو
این بود به رزم آخرین
ای مکیده خون ملت ما بمیر بمیر بمیر
دشمن شکوه و عزت ما بمیر بمیر بمیر
***
خشم ملت شده، مهر بام خاوران
تا زند شعله بر سلطه ی ستمگران
در پی اش ، ملتی بر لبش رسیده جان
همره این سرود از زمین بر آسمان
ای مکیده خون ملت ما بمیر بمیر بمیر
دشمن شکوه وعزت ما بمیر بمیر بمیر

***
هموطن هان بپا! از از خزر الی عمان
کرد و لر،آذری،تا بلوچ و ترکمان
گیلکی، طالشی،فارس ، ترک یا عرب
خصم ما مشترک،پس بخوانم و بخوان
ای مکیده خون ملت ما بمیر بمیر بمیر
دشمن شکوه و شوکت ما بمیر بمیر بمیر
**

روح ایرانزمین گسترانده بال و پر
در تن وجان ما با بشارت ظفر
هموطن!عصر ضحاکیان شود به سر
میرسد! جاودان دور دولت سحر
ایران . ایران.
آتش قیام توغرش پیام تو میزند بنام تو
سکه در نبرد آخرین
ایران ایران
تیغ انتقام

هیچ نظری موجود نیست: