دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ تیر ۲۷, یکشنبه

غزل. عشق بی زنجیر. اسماعیل وفا یغمائی

 

 

گر منم مجنون ز عشق تو، خوشا دیوانگی
بی تو از ما دور، تا روز ابد فرزانگی
در دلم چون شمع میسوزی و من با سوختن
با تو می آموزم ای مه شیوه ی پروانگی
عشق بی زنجیر میخواهم رها از کفر و دین
تا فرو ریزد چو توفان این همه بیگانگی
عقل و دین را سوختم چون این دو را با عاشقی
من ندیدم در دل خود لایق همخانگی
خلق بر بام اند بهر دیدن ماه تمام
در سرای خود منم با ماه در همخانگی
مست از لعل لبت پیمانه ی گلگون می
من ولی مستم که با لبهات هم پیمانگی
خسته و عریان در آغوش توام چون بیکسان
عشق من! خوبا چنین درویشی و شاهانگی
او به من امشب(وفا) ویران ومن ویران او
ای خوشا آبادی ما در چنین ویرانگی

هیچ نظری موجود نیست: