دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ دی ۲۳, پنجشنبه

درود بر نظامیان وطن پرست

 


 در جریان اعتراضات اصفهان به فرمانده تیپ ۶۵ دستور دادند با نیروهایش برای سرکوب مردم بروند.او اجازه نداد از نیروهایش برای سرکوب استفاده کنندهفته قبل ناجا با ارتش قرارداد امضا کرد که نیروهای ناجا بیایند تیپ ۶۵ آموزش ببینند  هلاکوخان فرمانده دلیر و مردمی تیپ قبول نکرد بلافاصله حکم بازنشستگی زودتر از موعد برایش صادر کردند.این دلاورمرد وطن پرست و مردم دوست پرسنل خود را جمع کرده و طی سخنانی سرافرازانه خداحافظی مینماید.
درود بر نظامیان وطن پرست

هیچ نظری موجود نیست: