دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ بهمن ۲۵, دوشنبه

در شناخت نهاد سرکوب و کنترل ملایان

در وزارت اطلاعات ایران چه می‌گذرد؟

مروری بر قتل‌های سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران

برجسته تر شدن بیرحمی رژیم ایران در خارج از کشور با ترور

ترورهای برون‌مرزی جمهوری اسلامی؛

وزارت اطلاعات، سنگر حساس و چشم بینا و بیدار نظام اسلامی

درباره وزارت اطلاعات بخوانید 

وزارت اطلاعات -

مروری بر 6 عملیات بزرگ وزارت اطلاعات در دولت دهم

چطور وزارت اطلاعات، افرادی در خارج از کشور را برای اقدامات خود به کار میگیرد

نقش 'ساواک' و 'کا گ‌ ب' در تولد نهاد‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران

پیشروی 'قانونی' اطلاعات سپاه در زمین وزارت اطلاعات

سه سال جنگ اطلاعاتی ایران و غرب؛ پرونده اسدالله اسدی

مخالفان حکومت ایران در خارج کشور چگونه 'ربوده می‌شوند'؟

'به تازگی دوباره مجوز داده شد که سپاه، اطلاعات داشته باشد'

هیچ نظری موجود نیست: