دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۰ بهمن ۲۷, چهارشنبه

عاشقانه ای برای عشق اسماعیل وفا یغمائی

 

عاشقانه ای برای عشق
اسماعیل وفا یغمائی

کاش تن نبودی تو، تا که جان من باشی
تا که تا ابد چون راز، در نهان من باشی
تن چقدر محدود است، با تمام زیبائی
جان جهان بی پایان، گر جهان من باشی
کاش قلب من بودی، گر چه قلب من هستی
تا بگوئیم هر دم: زنده زآن من باشی
می تپد دلم چون تو می تپی در آن،میرم


گر تو،اندرین دل نی،همزمان من باشی
کاش واژه ای بودی، ناشناس از هر کس
تا فقط در این عالم بر زبان من باشی
کاش همچو نی بودم بالبان تودمساز
تا به لطف لب هایت، نیستان من باشی
تو نوشته ای خود را، بر دلم چو یک قصه
باد بعد من بی من، داستان من باشی
نیست غم اگر روزی، بی نشان شوم بی شک
تا نشان تو برجاست، تو نشان من باشی
میگریختم از عشق، تا تو آمدی بادا
ای گریزپا! عشق جاودان من باشی
همچو اختری کوچک، سوخت گر (وفا) شادا
گر تو تا ابد ای ماه، کهکشان من باشی

 شانزده فوریه 2022میلادی

هیچ نظری موجود نیست: