دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ فروردین ۲۱, یکشنبه

پوتین را که می بینم اسماعیل وفا یغمائی

 


 

پوتین را که می بینم

اسماعیل وفا یغمائی

بخاطر آینده جنگیده ام

و رنج کشیده ام

چون سربازی، شاعری و آواره ای تلخ

چون تمام آنانی که این چنین اند

بخاطر آینده جنگیده ام

پوتین را اما، چون مینگرم

و سربازانش را که زن بیدفاعی را

به زیر شلاق و تجاوز و توهین گرفته اند

میخواهم همه تقویمها را بسوزانم

و زمان را باز گردانم

و از امروز به گذشته بگریزم

به میان برگهای گلستان سعدی

و مصیبت نامه عطار

که از آنها گریخته بودم

میخواهم دو باره به آنها بازگردم

و گم شوم

در میان کلمات

یکی در بیابان سگی تشنه یافت

و

بنی آدم اعضای یک پیکرند

و در میان شعرها وحکایتها

بگریم وکسی را بیابم در گذشته ها

در گذشته های دور

جوانمردی را در میان عیاران سیستان

یاپیروان شیخ خرقان

که نان و آب خود را در بیابانی

با سگی تشنه تقسیم میکرد

و خدای خود ودیگران را همسان میدانست.

***

پوتین را که میبینم

و مدافعان پوتین را

می خواهم از خود بگریزم

و از زمانی که در آن تنفس میکنم بگریزم

و از تمام تقویمهای امروز بگریزم

واز تعفن و عفونت لجنزارهای فسیل شده بگریزم

از مدافعان پوتین بگریزم

و از.........

اسماعیل وفا یغمائی

دهم اوریل 2022 میلادی

je vois Poutine

J'ai combattu pour l'avenir

Et j'ai souffert

Comme un soldat, un poète et un déplacé amer

Comme tous ceux qui sont comme ça

J'ai combattu pour l'avenir

Mais je regarde Poutine

Et ses soldats à la femme sans défense

Ils ont été fouettés, violés et insultés

Je veux brûler tous les calendriers

Et remonter le temps

Et courir d'aujourd'hui vers le passé

Parmi les feuilles de Saadi Golestan

Et la lettre tragique d'Attar

je les avais fuis

Je veux retourner vers eux

Et se perdre

Parmi les mots

On a trouvé un chien assoiffé dans le désert

Et

Les êtres humains sont membres d'un seul corps

Et parmi les poèmes et les histoires

Pleurons et trouvons quelqu'un dans le passé

Dans un passé lointain

Un homme bon parmi les nobles du Sistan

Dans le groupe des fidèles de Cheikh Kharqan

Que ton pain et ton eau dans le désert

Il a partagé avec un chien assoiffé

Et Dieu se connaissait lui-même ainsi que les autres.

***

je vois Poutine

Et les défenseurs de Poutine

je veux m'évader

Et fuir quand je le respire

Et fuyez tous les calendriers aujourd'hui

Éviter la puanteur et l'infection des boues fossilisées

Évitez les défenseurs de Poutine

ouvrir.........

اسماعیل وفا یغمائی

10 avril 2022

ا

عربی

أرى بوتين

اسماعیل وفا یغمائی

لقد حاربت من أجل المستقبل

وقد عانيت

كجندي وشاعر ومشرد مرير

مثل كل هؤلاء

لقد حاربت من أجل المستقبل

لكني أنظر إلى بوتين

وجنوده للمرأة التي لا حول لها ولا قوة

لقد تعرضوا للجلد والاغتصاب والسب

أريد حرق جميع التقاويم

وارجع بالزمن

وركض من اليوم إلى الماضي

بين أوراق سعدي كلستان

ورسالة عطار المأساوية

كنت قد هربت منهم

أريد أن أعود إليهم مرة أخرى

وتضيع

بين الكلمات

وجد أحدهم كلبًا عطشانًا في الصحراء

و

البشر أعضاء في جسد واحد

وبين القصائد والقصص

دعونا نبكي ونجد شخصًا ما في الماضي

في الماضي البعيد

رجل طيب بين نبلاء سيستان

في جماعة أتباع الشيخ خرقان

ان خبزك وماءك في الصحراء

شاركه مع كلب عطشان

وعرف الله نفسه والآخرين على حد سواء.

***

أرى بوتين

والمدافعون عن بوتين

أريد الهروب

وأهرب منها عندما أستنشقها

واهرب من جميع التقاويم اليوم

تجنب الروائح الكريهة والعدوى من الحمأة المتحجرة

تجنب المدافعين عن بوتين

افتح.........

اسماعیل وفا یغمائی

10 أبريل

ا

-------------

انگلیسی

I see Putin

اسماعیل وفا یغمائی

I have fought for the future

And I have suffered

Like a soldier, a poet and a bitter displaced person

Like all those who are like that

I have fought for the future

But I look at Putin

And his soldiers to the helpless woman

They have been flogged, raped and insulted

I want to burn all the calendars

And turn back time

And run from today to the past

Among the leaves of Saadi Golestan

And Attar's tragedy letter

I had run away from them

I want to go back to them again

And get lost

Among the words

One found a thirsty dog ​​in the desert

And

Human beings are members of one body

And among poems and stories

Let's cry and find someone in the past

In the distant past

A kind man among the nobles of Sistan

In the group of followers of Sheikh Kharqan

That your bread and water in the desert

He shared with a thirsty dog

And God knew himself and others alike.

***

I see Putin

And Putin's defenders

I want to escape

And run away from when I breathe in it

And run away from all the calendars today

Avoid the stench and infection of fossilized sludges

Avoid Putin's defenders

اسماعیل وفا یغمائی

۱ نظر:

مسعودعالمزاده پاريس گفت...

۲۲ فروردین۲۵۸۱ ايرانى ۱۱ مارس ۲۰۲۲ مسعود عالمزاده پاريس

! Putain de Vladimir

استاد یغمایی، دست مریزاد !

شک ندارم که اوکرایینی ها روسها را بیرون خواهند کرد.اگرچه مردم اوکرایین برای این حماقت پوتین بهای سنگینی پرداختند، اما چشم دنیا را بروی حقیقتی باز کردند که هزاران هزار ساعت بحث سیاسی نمی توانست. وقتی من میگفتم که این پوتین نکبت آدم درست و حسابی نیست، خیلی ها چپ چپ نگاه میکردند که ... این هم از اون آدمهایی است که میخواد موشک های پوتین بیاد رو سر ما ! ...

پوتین خودش رو مضحکه ی عالم کرد.مردک ارتش فرستاده برای آشغال کردن اوکرایین، سربازهاش پوتین ندارند و برای غذا درخونه ی مردم رو میزنند و گدایی می کنند.همیشه گفته میشد که ارتش روس مشکل اصلی اش تدارکاتشه، اما تا این حد ؟
یکی از اهداف پوتین در این جنگ این بوده که به بهانه کشته شدن در جبهه،سر افسرهاوژنرالهای مخالفش رو زیر آب کنه.ممکنه درطول یک جنگ ده ساله چند تا ژنرال هم گلوله بخورند اما ۶ یا ۷ امیر ارتش تو سه هفته کشته بشن، مشخصه که دارند سرشون رو زیر آب می کنند.زمان استالین هم همین بود.تا بهش خبر میرسید که کسی مخالف خونی کرده،یکراست جبهه یوگسلاوی وهنوز نرسیده یه گلوله تو پس سر و ... فلانی شهید راه استالین شد !

پوتین نیاز به پیروزی داره تاحماقتش رو توجیه کنه.فاز بعدی ابتدای ماه مه است و رژه لش ولوشهای پوتین درمیدان سرخ که پوتین باید اعلام کنه..پی روس..شده.برای همین هم اون ژنرالی که سوریه رو به خاک و خون کشید را از تو آک بند درآورده فرستاده اوکرایین.عکس اش رو هم مثه کج کلاه خان بایراق وسلسله واخم کمونیستی چاپ کردن که..اوی اوی،بترسین،بترسین،لولوخورخوره اومد !

من دوره سربازی ام رو تو شیراز گذروندم. چون درجه ما افسری بود، سه ماه دوره ی ستاد داشتیم. با اینکه چهل و چندسال پیش بود هنوز خیلی هاش یادمه. برای نمونه ده اصل جنگ که بجز اولی بقیه اش نظامی است و از اون نه تا شش تاش معروفه به اصول ناپلئونی.درزمینه نظامیگری ناپلئون نابعه بی نظیری بوده.اما اصل اول که نظامی نیست : اصل هدف.هدف از جنگ چیست ؟ هدف جنگ نه کشتن دشمن است،نه نابودی اش نه اشغال سرزمین.ممکن است پیش بیاید اما هدف جنگ این نیست.هدف جنگ ..تحمیل اراده ..است.

هدف پوتین تحمیل اراده ی نکبت اش بود به غرب بطور عام، به اروپا بویژه. سرنوشت اوکرایین و نتیجه ی تهاجم پوتین هرچی باشه، پوتین نتوانست اراده اش رو تحمیل کنه و .... شکست خورد.من فرض محال رو بر این میگیرم که پوتین تمام اوکرایین رو اشغال و ضمیمه کنه، بازهم شکست خورده چرا که نتونسته اراده اش رو تحمیل کنه. اروپایی ها تو شش ماه آینده پیش از زمستان رآکتورهای اتمی رو راه خواهند انداخت،با برنامه ریزی وهمکاری جمعی بدون نفت وگازوگندم روسیه با کمی مشکل زمستان رو از سرخواهند گذراند.سرمایه گذاری ها روی اتوموبیل های الکتریکی ضربدر پنجاه خواهد شد.بخش پژوهش بالا خواهد آمد.همکاری های نظامی پایه یک ارتش اروپایی را خواهد ریخت.موضوع پیوستن اتحاد جماهیرفدراسیون روسیه سوسیالیستی یا سوسولیستی تا دست کم چهل سال آینده مطرح نخواهد شد. موضع روسیه در سازمان ملل و نهادهای بین المللی بشدت ضعیف خواهد شد.
مرحله بعدی جالب تره. نکته ای نانوشته در عرف دیپلماتیک دنیا بعد از سال ۲۰۰۰ رسم شد که با این نظامهای دیکتاتور به اصطلاح ..تا کنند..، باهاشان کناربیایند تا اینها بتدریج آدم بشن.این توهمی بیش نیست.پوتین،خامنه ای،کیم ایل جونگ و لشوشی از این دست آدم بشو نیستند.دوتا واژه که رفته بود توی گنجه امده وسط بحث : دموکرات و اتوکرات : مردم مدار، فرد مدار.

این جنگ برای پوتین و اقتصاد ورشکسته و مافیایی اش روزی بیست میلیارد دلار آب میخوره.از همه طرف هم تحریمه.تا اینجا موضوع حماقت بود، خطراصلی دست زدن به دیوانگی است.
پس از اینکه پوتین و بچه لاتهاش گورشان رو از اوکرایین گم کردند، پنج سالی طول میکشه اما روال دنیا چیز دیگری خواهد شد.
یاری رساندن به اوکرایین، بیمه کردن دنیا برای صلح و به تبع آن ایران است.ما در این پیوند وظیفه ای داریم.
در سال ۱۹۳۶ دنیا برای دفاع از جمهوری اسپانیا بسیج شد که با خیانت کمونیستهای روسی و فرستاده شخصی استالین شکست خورد. جمهوری اسپانیا پایه یک حاکمیت چپ را ریخته بود که دمش به مسکو وصل نبود.استالین باید آنرا نابود میکرد ولو به نفع هیتلر میشد. شعار اصلی مقاومت ضد فرانکو این بود :
No pasarán
(مگر اینکه از روی جسد ما بگذرند) از اینجا رد نخواهند شد.

هرچه در اوکرایین شد یا خواهد شد، پوتین نتوانست و نخواهد توانست اراده اش رو به دنیا تحمیل کنه....
.... پوتین جنگ رو باخته.