دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ اردیبهشت ۱۷, شنبه

سخنان فروغ شلالوند در جشن نشر باران و پیروزی جنبش داد خواهی-

 

 

سخنان فروغ شلالوند در جشن نشر باران  و پیروزی   جنبش داد خواهی-

۱ نظر:

ناشناس گفت...

سخنان فروغ شلالوند پس از مادر عصمت و ...با یادآوری عمویش حمزه شلالوند، و اشاره به شهین و نسرین و هوشنگ حیدری، و عموزادگان آنها محمود و محمد رحیم خانی و بقول فروغ دهها سر به دار و قتل عام شده در شعاع صد متری خانه ی آنها بسیار تأثیرگذار بود، و با بیت آخر از صائب تبریزی پلی از دادخواهی نیم قرن اخیر مردم میهنمان برقرار کرد... درود ها