دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ خرداد ۲۱, شنبه

در باره رضا شاه و روشنی ها و تاریکیهای عصر او. اسماعیل وفا یغمائی. فیلم

 دوستانی که در باره رضا شاه میپرسندو عزیزانی که در شرایط حاد ایران علاقمندند با برکشیدن ضعفها و تاریکی های او تمام را بر سر سخنان اقای رضا پهلوی اوار کنند و نقاط مثبت دوران او را ننگرند من قبل از این در میهن تی وی در این باره ود ر صحبت با جناب بهبهانی نظرات خود را گفته ام . تاریخ  در اکثر اوقات زمینه اخلاق مطلق نیست. نسبی است و باید دید براوردها چیست لینکهای زیر در این مورد شما را یاری میکند
127-سه قدرت جهانی در ایران ،تحقیر ملی ، مقاومت و زاده شدن سرود ای ایران و پدید اورندگانش
126تاثیر فروغی در ادبیات و همچنین سیاست های رضا شاه
125-جنگ جهانی دوم ، ایران ویران ،رضا شاه و هیتلرومقوله اسلام و یهودیت و شورشها
124-کمال الملک،ایران ویران و جنگ زده در جنگ جهانی دوم و سیمای روشن رضا شاه وفروغی در این تراژدی
123-بازی قدرت و بازیگران تلخ فرجام عصر رضا شاه ، عرفی گرائی و سیستم آموزشی
122-رضا شاه و موسیقی ، بازی قدرت و سرکوب مخالفان سیاسی ، سرپاس مختاری ، مدرس
121- رضا شاه در نظر منکران و از درون ، بازی قدرت ، آیرم ،تیمورتاش و سیدضیا ،ماجرای ثروت افسانه ی او
120-داور ، کسروی ، فروغی ،آیت الله بروجردی در عصر رضاشاه و مقوله مذهب در رویاروئی با هویت ملی
119-عصر رضا شاه مساله تضاد ملک الشعرای بهار با میرزا کوچک خان،زنان و رضا شاه،، اقتصاد عصر رضا شاه،و نقش و کارکرد وسرنوشت برخی شخصیتهای شورشی دوران اسماعیل سمیتقو و دوستمحمد خان بارکزهی
118-عصر پهلوی و دولت و ملت واحد،مخالفان وشورشیانی دیگر،میرزا
کوچک،پسیان،شیخ محمد خیابانی وماجرای جمهوری و برخی کارکردهای رضا شاه
117-عصر رضا شاه و صف طولانی تاریخسازان ، مستوفی الممالک، فروغی،سرکوب واسکان ایلات در راستای جنگ مدرنیته و سنت وماجرای قصاب لرستان،
116-بر آمدن رضا شاه،با یاری بیگانه راهی برای نجات ایران از فرو پاشی و اضمحلال
115-در چشم انداز انقلاب مشروطه،سیمای فرا ملیتی ستارخان،خدمات ارمنیان و دوران احمد شاه واپسین شاه قاجار

هیچ نظری موجود نیست: