دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ مرداد ۱۶, یکشنبه

امامزاده اسماعیل وفا یغمائی


 امامزاده

 اسماعیل وفا یغمائی

-----------
تاولهای طلا
تاولهای زمردین و سبز
تاولهای کاشی پوش آبی
تاولهای جهل و عجز و ناتوانی
بنگرید!
چه کرده اند قدیسان برای ما؟
**
در زیر اسمان میلولیم
وبر زمین میگرییم سر بر ضریح
تا سرنوشت ما را
شاید
قدیسی
امامی
امامزاده ای رقم زند
که تا زنده بود
شاید عارفی آرام
شاید مهاجمی مومن بر مرزهای ما
برای ربودن نان و خواهران ما
شاید جلادی گردن زن
یا بیکاره- مفتخواره ای
که از رقم زدن سرنوشت خویش ناتوان بود
و چون مرد
زمان و خرافه
ودریای مواج دهانهای دروغ روضه خوانان
بر فراز استخوانهای آنان
آسمان و ایمان ما را بر مرداب خشکیده برافراشت
بنگرید!
قدیسان برای ما چه کرده اند
**
نه غیرت و نه شرم
زنده ایم و به مردانگی سبلت میتابانیم!!
ودر سودای اعجاز گورهای مردگان
فارغ از آن دار
که برای برادرمان در چها راه برپامیشود
و فارغ از آنکه در گور
استخوانهای مادرمان
در اشک غرقه است
بنگرید!
قدیسان برای ما چه کرده اند.
**
آه
گرداگرد درد و خدا و خرد
ضریحی بر اوریم از قلبها و چشمهای خویش
و به زیارت زندگی برویم
به زیارت خورشید و درخت سیب و گندم
و اعجاز چشمه روستا
قدیسی زنده و جاوید،
که عطش انسان و حیوان و درخت و خاک را
بی منت و بی درخواست
و بی طلب صدقه وشمع و گلاب و قفل شفا میدهد
و گرداگردش
صدای باد و شاخساران
و عطر علفها و نوای پرندگان
ضریح بر اورده اند
وزمزمه اش صدای خدای زیبای بی نام
و تلاوت تمام کتابهای آسمانی است....
هفت اوت 2015 میلادی

هیچ نظری موجود نیست: