دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ مرداد ۳۰, یکشنبه

عقده پهلوی» چیست؟ مزدک بامدادان

 

  عقده پهلوی» چیست؟ مزدک بامدادان   

۸ نظر:

مسعودعالمزاده (ارسلان) پاريس گفت...

۲ شهریور ۲۵۸۱ شاهنشاهی ۲۴ اوت ۲۰۲۲ مسعود عالمزاده پاريس / یاد آوری ۱
*********** یاد آوری **************
پاسخ آقای یغمایی به نوشته های فردی با بام مشابه در ۲۶ آبان ۱۳۹۷ = ۱۸ نوامبر ۲۰۱۸ روی همین سایت دریچه زرد
***********************************
آقای مزدک بامدادان بر اشفته از گفتگوی اخیر من و تنی چند در رسانی مانی تی وی(در این لینک ببینید در حستجوی #رهبری کارا برای #تغییر حکومت در ایران. مانی، دکتر دانا، افشین جم و اسماعیل وفا یغمایی)....... در زیر یوتیوب یاداشتهائی در رد و نقد گفتارهای ما نوشته که خواندنی است . با اجازه آقای مانی من این یاداشتها را بصورت مستقل در اینجا میگذارم تا اهل خرد از نظرات ایشان آگاه شوند.از اقای مزدک بامدادان میخواهم که نقدهای خود را در این باره برای خود من بفرستند تا منتشر کنم. انتشار نظر مخالف و تحمل احتمالا بارقه ای از فرهنگ دموکراسی است و داوری را باید به خوانندگان سپرد. در ضمن کامنتهای توهین آمیز علیه آقای بامدادن منتشر نمیشود. نقد و بررسی بفرمائید .اسماعیل وفا یغمائی
***
قسمت اول !! اسماعیل وفا یغمایی....... خرده بورژوازی متوهم عزیز... در اول کلام چنانکه بارها برایت نوشتم .... اگر روزگاری دست مبارکت در بازار ماهی فروشان به ماهی خورد و بوی ماهی گرفت دلیل بر آن نمیشود که تو نام خودت را ماهیگیر بگذاری.. امروز چنانکه گفتم
به علت خرده بورژوای ناپایدار بودنت و به علت بالندگی طبقاتی و شکستهای تلاش های گذشته برای رسیدن به قدرت و تسکین عقده های درونی ضمیر ناخود آگاهت با آسمان ریسمان کردن میخواهی جبران آن شکستها را کرده و از این رو با قرار گرفتن در صف یغلوی بدست های خورشت قیمه نذری طویله رضا شوشکه قزاق لژیونر روس ایستاده ای ...روزی به مانند رهبرت مسعود « که در زندان من او را به تمسخر مسعود جیر جیری نام نهاده بودم» دعای جوشن کبیر و زیارت عاشورا میخواندی امروز هم به همراه شعبان بی مخ ها فریاد گامیش شاه گامیش شاه میکشی.. به گفته خودت دیروز مسعود را ماساژ میدادی و امروز عم رضای آل دماغ یتیم خاندان ویران شده پهلوی را... راستی شرم نمیکنی ؟؟؟ با این دروغها که میگویی میخواهی چه کسی را فریب دهی... اولا در دوران فاشیست محمد رضا شاهی بیش از ۷۰۰ رفیق قدایی کشته شدند و تعداد بسیاری از مجاهدان که شمار آنها را دقیقا به خاطر ندارم...... دوما در دوران محمد رضا شاهی در زندان به زندانی تجاوز نمیشد .... این آخرین درجه خایه مالی سیاسی است که تو از خانواده که این استفراغ تاریخی جامعه ایران است میکنی... بسیار شرم آور است.... تنها برایت مثال از شکنجه های خانواده وحید افراخته باید کافی باشد.... وحید در شرایطی شکست که در مقابل چشمش به افراد خانواده اش تجاوز کردند ولی هوشیارانه عمل کرد و در زیر شکنجه ماموران امریکایی بود که شروع به لودادن همان ماموران ساواک پرداخت یعنی صمدیه و یارانش.......... اما اسماعیل خان بدان چنین زبونانه برای سکه ای ناچیز مانند سگ کفش فاشیست زاده ای را لیسیدن نه خرفتی و حماقت است بلکه دقیقا خیانت است ... خرفتی دیروزت را میتوان به حساب حوانی و نادانی گذاشت اما این کارت امروز مانند همان کار توده ای بغل دستیت است که خیانت کرد... آخر مرد حسابی در ایران زمان فاشیست پهلوی کدامین رفاه کدامین ثروت وجود داشت هرچه بود جنایت و خیانت بود و بس.. در همنجاست که باید بگویم در دوران جوانیت خرده بورژوای اوهام زده در دهلیزهای ...احتماعی بودی... کپرهای بلوچ را هرگز ندیده بودی که کودکان مدرسه هایشان در کپر بود و بروی ریگ مینشستند و در زنگ تفریخ در بیابان برای سیر کردن شکمشان به دنبال ریشه گوون میگشتند ..جناب میارز لح دروغین که مبارزه قلمی تو هم از چند شعر بند تنبانی فراتر نمیرود ... در دوران فاشیست محمد رضا شاهی کجا همه مردم ایران صاحب خانه بودند ؟؟؟؟؟

مسعودعالمزاده (ارسلان) پاريس گفت...

۲ شهریور ۲۵۸۱ شاهنشاهی ۲۴ اوت ۲۰۲۲ مسعود عالمزاده پاريس / یاد آوری ۲

حتما جناب مبارز گذارت به حاشیه تهران یعنی پایین تر از خط آهن نیفتاده بود...... حتما به عنوان چریک مسلح مجاهد خرفت برای تعمیر سلاحت کذارت به وصفنار و سراه آذری و دیوارهای یخچال نیفتاده بود ...چون کارگاه تراشکاری مجاهدین در آنجابود در اینجا بود که صدها هزار انسان در آلونکهای زندگی میکردند..... حتما بیغوله های دیوارهای آجر پزیهای میدان غار را ندیدی... حتما به محله مسگر آباد ..خاوران امروزی راهت نیفتاده بود همان جایی که جنازه مامور نفوذی ساواک و بریده از مجاهدین شرف واقفی را حسین سیاه کلاه به آتش کشید.. آقای تاریخدان محقق چوبه میدان تیر چیتگر سند جنایات این پفیوز فاشیست محمد رضا شاه شیزوفرن است.. یعنی بی شرمی تو برای دریوزگی چند سکه از یتیم آل فاشیست پهلوی تا به این حد رسیده است

مسعودعالمزاده پاريس گفت...

۲ شهریور ۲۵۸۱ شاهنشاهی ۲۴ اوت ۲۰۲۲ مسعود عالمزاده پاريس / یاد آوری ۳

قسمت دوم !!!! امروز تو و این چند پفیوز توده ای یا این برنامه سعی در اجرای برنامه طراخی شده وزارت اطلاعات رژیم و اوهام شیزوفرن پیوند فاشیست پهلوی و فاشبست اسلام را در دستور کار قرار داده اید....... از خود سوال کرده ای ملاقات این رضای آل دماغ با نوه خمینی چه بود ؟؟؟؟ از خود پرسیده ای داستان پیدا شدن جنازه هیتلر ایران رضا شوشکه چه بود ؟؟؟ آقای تاریخدان میدانی رضا شوشکه اصلا حنازه اش به ایران آورده نشد !! چون جنازه ای در کار نبود .... یک تابوت خالی !!! میدانی در ایران چه کسانی بودند و از کجا دستور داشتند کا عربده گامیش شاه گامیش شاه بکشند.... تنها یک بار چند مامور اطلاعاتی و چند شعبان بی مخ فاحشه زاده در خیابان عربده کشیدند و از طرف مردم هم خیلی سریع ترد شدند..... از این جریان صدا برداری شد و بعد هم این ماموران اطلاعاتی بودند که این صوت را بر روی فیلمها سوار کردند تا ملت را به بیراهه بکشند..... میدانی چرا این ماجرا ادامه پیدا نکرد؟؟؟؟ ..... چون در میدان کرج مبارزان ما با یک نارنجک صوتی و پخش اعلامیه هشدار به رژیم و مامورانش اعلام خطر کردند که در صورت تکرار این جریان .... این مزدوران با آتش گرم نارنجک مبارزان روبرو میشوندجناب اسماعیل خان .... امید بستن امروزیت به این یتیم خاندان رضا شوشکه قزاق لژیونر مانند همان خرفت مذهبی سی سال دنباله رویت از مسعود و مریم است و دعای جوشن کبیر و زیادت عاشورا خواندنت ...چون ما مبارزان داخل کشور برای تقسیم مساوی نان و گرسنگی با فاشیست اسلام مبارزه میکنیم نه بر گشتن فاشیست کهنه پهلوی به طویله کاخ و آخور پرواری.... هدف بعد از سرنگونی ما هم باز پس گرفتن یک و نیم میلیارد دلار ثروت غار ت شده توسط این خاندان است .... اگر از فردای کشتار ۶۷ تو در عراق با مسعود در خرفتی توهم خرده بورژوازی مدهبی و رسیدن به قدرت بودی ما در ایران دوباره مشغول تجدید سازمان مسلح بودیم و امروز به نیروی عظیمی تبدیل شده ایم که میتوانیم زانوهای رژیم را هر لحظه به لرزه در اوریم.......آری جناب چریک مسلح مجاهد اوهام زده ...... با انفجار مرکز امپریالیستی فاحشه باکینگهام در برج سایه اعلام موجودیت شد..... در بعد از ظهر همانند اعدام انقلابی فرسیو را تکرار شد در ظرف یک سال هشت قاضی دادگاه انقلاب را به درک واصل شد... از پشت دیوار بتونی در دبی با اشعه فرزند فاشیستی مانند رضایی را در نطفه خفه شد..... با سلاح زهر بروی دستگیره ماشین فرزند جلاد و تروریست معروف فلاحیان به درک واصل شد.... تا اینان بدانند ثروتهای غارت شده خلق را میراثخوارانشان هم میتوانند به راحتی شیلان بکشند....... در جریان ۱۸ تیر و کوی دانشگاه نیروهای تواندمند کار آزموده طرح به هیجان آوردن مبارزان رژیم توسط دفتر تحکیم و جریان ساختکی وزارت اظلاعات را به یک کانیبالیسم سیاسی تبدیل کردیم بدون آنکه یک رفیق هم دستگیر شود ......و رژیم نیک میداند ما مجاهدین جریان ۳۰ خرداد شصت نیستسم و میدان و ساعت مبارزه را ما تعیین میکنیم پس اسماعیل خان تو و این رفقای توده ای و سلطنت طلبت بدانید ما برای بعد از سرنگونی جایگزین کار آزموده به اندازه کافی تربیت و آماده کرده ایم...

مسعودعالمزاده پاريس گفت...

۲ شهریور ۲۵۸۱ شاهنشاهی ۲۴ اوت ۲۰۲۲ مسعود عالمزاده پاريس / یاد آوری ۴


از لحاظ تکنیکی و علمی هم نیازی به جماعت خارج نشین تکنوکرات دندان تیز کرده برای غارت ثروت ملی و اجتماعی نداریم... در ایران آینده تنها کسانی میتوانند به عنوان متخصص مسندی را اشغال کنند که مساوی یک کارگر معمولی خقوق بگیرند و به جامعه خدمت کنند در ایران آینده جایی برای زندگی انگلی و شیلانکشی نخواهد بود و این به مذاق شارده این گوساله طلایی معبد ویرانشده پهلوی که شما مشغول بر ق انداختنش هستید خوش نمی آید...... پس سعی بیهوده نکنید و آب در هاون نکوبید......... ملت ایران هرگز اجازه نخواهد داد اسهال و استفراغ حاصل پنجاه سال دیکتاتوری و فاشیست وبای پهلوی را دوباره به عنوان داروی ضد طاعون فاشیست اسلام برایش تجویز کنند
میرزا آقا عسگری...... اول بیاییم دگر دیسی شما را برسی کنیم و بعد به اراجیفتان خواهیم پرداخت..... میزا آقا حتما باید بخاطر داشته باشید ... در شب شعری به شما گوشزد کردم که در بند و قافیه خیالات و مالیخولیای شاعری شما اجازه ندارید امشاسبند زدتشت را با مزدک و بابک پیوند زده و آش شله قلمکارتان را به عنوان فرهنگ و مبارزه در راه آزادی بخورد ملت دهید.... راستی در آن شب بجای افشاگری باید در میان ملت کشیده جانانه ای به گوش مبارکت میکوفتم تا درسی شود برای امروزت ....جناب توده ای دوآتشه سینه چاک امام و فاشیست اسلامی !! گوش کن ! و بخود آی تا به کی در لجنزار خیانت و حماقت میخواهی مانند خوکها غلط بزنی .... تو در نوجوانی در سرسپردگی به ویرانگری به رفرم امپریالیستی شاه که همان انقلاب سفید بود به همراه رهبرانت فریاد تایید میکشیدی که شاه جوان با گامهایی استوار درراه انقلاب سوسیالیستی .. چون اربابان خورشچفی تو با نام راه رشد غیر سرمایه داری و همزیستی مسالمت آمیز به قرارداد فروش سلاح و غیره با ایران به نوایی رسیده بودند..... با فروریختن رژیم رضا شوشکه قزاق لژیونر روس و نوکر فاحشه خانه باکینگهام ..... دوباره درس نگرفتی و اینبار به فرمان برژنف روزیونیست به سوی خمینی رفتی و برای کشتن و نابودی کمونیستهای واقعی و همان الیت جان بر کف اجتماعی به همراه دیوثان و فاحشه زادگان بسیج و سپاه هلهله کنان مانند سگان شکاری به نشان دادن مخفی گاه های مبارزان اقدام کردی..... مبارزان کرد را مشتی اجنبی عامل بیگانه خطاب کردی و در ترکمن صحرا فرمان مسلح کردن جانیان و لمپن های بسیجی و سپاهی به سلاح سنگین را رهنمود دادی.......پس تا به اینجا یاد مان نرود که شما چه خاینی به خلق بودید...... اما امروز این ندبه و زاری شما برای چیست !! امروز مانند یهودیان بازگشته از اسارت بابل رقص بر گرد گوساله طلایی شما بسیار خنده آور است..... شما و هم پیمانان دیروزتان یعنی فاشیست اسلام با تبلیغات برای یتیم بازمانده طویل رضا شوشکه قزاق لژیونر میخواهید خاک بر چشمان خلق بپاشید چون نیک میدانید اینبار مبارزه فرا تر از تصمیم های امپریالیستی خواهد بود مبارز ای که میرود تا یک تسویه حساب صد سال غارت و دیکتاتوری و سرکوب به اجرا در آورد... تسویه حسابی که برای همیشه به خضور سرمایه خارجی و سیاست امپریالیستی در ایران خاتمه خواهد داد..... و اطمینان داشته باشید شما هم بخاطر خمکاریتان با فاشیست اسلام دست نشانده امپریالیسم به پای میز حساب خواهید رفت......... در مورد رهبری انقلاب آینده شما هیچ نگران نباش که در ایران رهبریت مبارزه بلقوه دیرگاهی است تشکیل شده است سازمانی با دیواره های آهنین......سازمانی با دیدگاه تقسیم مساوی نان و گرسنگی ..... سازمانی با شعار بلشویک وار ببیاید جنگید ...چه کند بر دل چون آتش ما آتش تیر ...سازمانی با تکیه بر تجربیات نفوذ آدمفروشان حزب توده و شرکا...... سازمانی با تجربه باز سازی ساواک و رکن دوم در دوران گذار با فاشیست اسلام...... شما نگران نباشید ... تا ما هستیم گوساله طلایی که امروز شما به گردش میچرخید هرگز امکان باز گشتش به ایران فراهم نخواهد شد.......

مسعودعالمزاده پاريس گفت...

۲ شهریور ۲۵۸۱ شاهنشاهی ۲۴ اوت ۲۰۲۲ مسعود عالمزاده پاريس / یاد آوری ۵

گرچه امروز شما بوی قیمه نذری طویله یتیم رضا شوشکه قزاق لژیونر به مشامتان رسیده است که چنین یغلوی بدست در صف ایستاده اید و به روح پلید دیکتاتورفاشیتسی به نام شوشکه بند سنگلج دعا میخوانید ... این را از یاد برده اید که خاندان پهلوی همان غذای مسموم به بیماری وبای فاشیست بود که امپریالیست فاحشه خانه باکینگهام در ۱۳۰۴ برای جلو گیری از رشد سوسیالیسم بخورد ملت داد و این بیماری با رنچ فراوان در ۱۳۵۷ بصورت اسهال و استفراغ تاریخی از کالبد جامعه خارج شد... گرچه ملت ایران به علت عقب ماندگی اجتماعی در زیر چکمه های فاشیست بعد از پیروزی به بیماری طاعون فاشیست اسلام گرفتار آمد اما داروی نجات از بیماری طاعون فاشیست اسلام خوراندن دوباره اسهال و استفراغ تاریخی خشک شده در ۱۳۵۷ نیست.......اینبار ما آموخته ایم برای ساختن بنای جدید اجتماعی در ایران هرگز نباید بر ویرانه های فاشیست آنرا بنا کنیم.....برای بنای ایرانی آزاد و آباد شخمی عمیق لازم است.... این چرندیات سکولاریسم و دموکراسی جماعتی مانند شما در ایران خریداری ندارد چون بدون ساختار زیر بنایی تقسیم مساوی نان و گرسنگی هرگز امکان بر قراری دموکراسی و سکولاریسم و یا انتخابات آزاد امکان نخواهد داشت چون در شرایط نا برابری و نیاز مالی گروهی بر گروه دیگر میتوان به سکه ای ناچیز رای ملت را خرید و بر گرده اش سوار شد....... اما در مورد ما نیروی بلقوه انقلاب !!! از بعد از کشتار هم پیمانان شما یعنی فاشیست اسلام در سال ۱۳۶۷ که پنداشتید کار مبارزان و نخبگان جامعه برای همیشه تمام شد ..... اینبار با تکیه بر تجربه مبارزاتی سازمانی تشکیل شد که از جنس قولاد است نه میتوان آنرا دید .. نه دیگر خانه تیمی دارد که توده ای و اکثریتی خایین بتواند آنرا لو بدهد .... سازمانی با قدرت آتش هزاران برابر بیشتر از رفیق حمید اشرف و توان تشکیلاتی و سازماندهی به مراتب قوی تر از رفقا اخمد راده و مفتاخی و توانی بیشتر از قدرت تیوریک رفیق پویان......... شما در خواب بندو قافیه بودید که انفجار برج سایه در صبحگاهی مرکز امپریالیستی فاحشه باکینگهام را به هوا برد..... شما در ینگه دنیا خشمگین از برادران فاشیست اسلام بودید و ترسان از انقلاب در راه که یاران ما حکایت فرسیورا تکرار کردند......... اگر امروز مانند یهودیان به برق انداختن گوساله طلایی « یتیم آل دماغ » مشغول هستید و مذبوحانه سعی دارید وی را بر سنگ قربانگاه معبد ویران شده این خاندان بنشانید...... باید بگویم آب در هاون میکوبید.......بیاد بیاورید ملاقات این گوساله طلایی فاشیست را که گوساله فاشیست اسلام « نوه خمینی» داشت ..... دسیسه ای هراسان برای جلوگیری از انقلاب در راه..... پیداشدن ناگهانی لاشه رضا شوشکه فاشیست..... عربده مشتی بسیجی و شعبان بی مخ مزدور خریداری شده... در خیابان با روحت شاد برای آدولف هیتلر ایران و فریاد گامیش شاه گامیش شاه.... اما تمامی این شعبده ها با یک شب نامه مبنی بر تکرار این جریان و آتش رگبار بمب و نارنجک به ناگاه فروکش کرد..... و خاندان آل پهلوی و فاشیست حاکم پی برد که مسیله جدی است و باید به این تعزیه کردانی خاتمه داد...... بهتر است شما هم سر عقل آمده و اسهال استفراغ اجتماعی ۱۳۵۷ را به عنوان داروی نجات از طاعون فاشیست اسلام برای مردم تجویز نفرمایید

مسعودعالمزاده پاريس گفت...

۲ شهریور ۲۵۸۱ شاهنشاهی ۲۴ اوت ۲۰۲۲ مسعود عالمزاده پاريس

یا گربه مرتضا علی ! هرکی خره ما پالونیم، هرکی دره ما دالونیم.

کاربرد آمار در بررسی متون.
در نوشته های فردی بانام مشابه که در پیوست بالا در ۵ کامنت می بینید (بی کم و کاست)
خرده بورژواز (متوهم، ناپایدار، اوهام زده) : ۳
گامیش شاه : ۶
شعبان بی مخ : ۳
پفیوز : ۲
فاشیست (فاشیست پهلوی،فاشیسم کهنه پهلوی، فاشیسم محمد رضا شاهی،فاشیست زاداه، آل فاشیست پهلوی، فاشیست رضایی، فاشیست وبای پهلوی، بیماری وبای فاشیست، رضا شوشکه فاشیست) : بیش از ۲۰ بار
طویله رضا شوشکه قزاق لژیونر روس، رضای آل دماغ ۲ بار،هیتلر ایران رضا شوشکه)
رضا شوشکه ۹ بار
رضا قزاق : ۵ بار

این آخوندهارو دیدین که یک چیزی رو ده هزاربار تکرار می کنند ؟ برای اینه که فرد مقابل شان را خر حساب می کنند (و تا آنجا که به پامنبری جماعت برمیگرده حق هم دارند) اما به نبود خلاقیت و پرش ذهنی هم برمیگرده.
این یکی اش جالبه : ... به علت خرده بورژوای ناپایدار بودنت و به علت بالندگی طبقاتی ... میخواد فحش بده، نیش بزنه نمی فهمه چی میگه. باید میگفتی ... نبود یا فقدان ... بالندگی. خودش نمی فهمه چی میگه. دوست داره فحش بده، عجله داره.

پیامی هم برای استاد اجل اکرم افخم والامقام، استاد مطلق بی نظیر نابغه ی دهر که هر پنجاه سال یکی اش پیدا میشه.کسی خودش به تنهای معجونی است مرکب ازدرک تئوریک انشتین، نبوغ فروید، ژرف اندیشی نیچه، بلاغت سعدی و زیرکی اصغر چغل بچه محل ما، ... خلاصه یه وضعیتی !

یعنی ........... دکـــــتـــــر مـــــحـــــســـــن بـــــنـــــا یـــــی ........
جناب دکتر ! فرد فرصت طلبی بنام آقای مزدک بامدادان (و شاید هم خودش) داره خودش رو بنام شما نابغه ی دهر جا میزنه و چون باد به سمت شاهزاده رضا پهلوی چرخیده، میخواد به اسم تو خودش رو تو اونجا جا بزنه. اگر زبونم لال فردا باد بچرخه یه طرف دیگه، این دوباره همون اراجیف رضا شوشکه رو دوباره علم میکنه.
جناب دکتر محسن بنایی، این بابا یعنی مزدک یه دنده اش کمه یه نقطه اش زیاد !
... از ما گفتن !

مسعودعالمزاده پاريس گفت...

۲ شهریور ۲۵۸۱ شاهنشاهی ۲۴ اوت ۲۰۲۲ مسعود عالمزاده پاريس

... از قرار معلوم دو نفر از این نام ... مزدک بامدادان ... استفاده می کنند. یکی نویسند این مقاله است و دیگری فردی است فحاش.

ناشناس گفت...

ژززززززززززززاررررررررت