دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ مهر ۱۵, جمعه

ارتش ابلیس هم گر؟ اسماعیل وفا یغمائی

 

 


ارتش ابلیس هم گربر شود؟
اسماعیل وفا یغمائی
باش تا این خلق، قصد منزل پایان کند
آذرخش خشم خود تخمیر در توفان کند
باش تا کرد و بلوچ و ترکمان و آذری
با لروباگیل و ترکان خویش هم پیمان کند
باش تا یعقوب بر تبریزیان رهبر شود
باش تا ستار خان عزم بلوچستان کند
باش تا کوچک روان تا خاک خوزستان به رزم
باش تا قوم عرب پیکار در گیلان کند
باش تا سردار دلواری برزمد بهر یزد
باش تا یزدی نبرد از بهر تنگستان کند
باش تا کرد دلاور اصفهان را پاس بان


اصفهانی سجده را رو سوی کردستان کند
باش تا تقطیر یک ملت میان قطره ای
در خروش خویش اقیانوس را حیران کند
انفجار بیگ بانگ است این فقیها،حجم آن
ریش تو افسار خر، عمّامه را پالان کند
باش تا پوشد، لباس نفرت از آخوند، عشق
عشق با نفرت، وطن را راهی میدان کند
باش تا گیسوی ژینا،همچنان یال ژیان
خویش را بر پرچم رودابه ها افشان کند
باش تا در هر گذرگاهی دو صد آتشفشان
تا کند بنیاد شیخان بی امان طغیان کند
باش کز ریش شما،بافد طناب دارها
بیضه وار!آئین تان، هر گوشه آویزان کند
یک جهان پوچ و دروغ و یاوه را در آتش -
حضرت زرتشت خاکستر کند، سوزان کند
باش تا در سوگتان شیطان بکوبد سر به سنگ
روضه خوان خود را به مرگ آیت الشیطان کند
باش تا پولادِروح ملّت ایرانزمین
خویش را خورشید سان در قعر شب تابان کند
من نه اندر خواب در بیداری خود دیده ام
ابر آزادی در ایران خویش را باران کند
هر کرانی لاله اندر لاله اندر لاله ها
از خلیج فارس تا بحر خزر رویان کند
بر سر هر بانوئی تاجی زگل بگذارد او
تا مبادا یاد ژینا را دمی پنهان کند
ارتش ابلیس هم گر بر شود بی شک وفا
چوب خشم خویش راملت بر این شیخان کند
سردار دلواری:رئیسعلی دلواری مبارز تنگستانی

هیچ نظری موجود نیست: