دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ آبان ۱۹, پنجشنبه

نماز آبانگاهی و خدای عشق اسماعیل وفا یغمائی

 


نماز آبانگاهی و خدای عشق
اسماعیل وفا یغمائی
وقت است تا به باده، رفیقان وضو کنیم
ابریق شیخ شهر بَدل با سبو کنیم
پیش از وضو، یکی دو سه جامی، بنام عشق
نوشیده و به زمزمه یادی ز او کنیم
سجّاده قدیمی و تسبیح و مُهر را
در اسفل تمام فقیهان فرو کنیم
برگی ز تاک کنده و بر خاک و سوی تاک
بانگ نماز کرده و رو سوی او کنیم
ذکر خدای عشق و ،به لبهاش لب نهیم
با او هزار قصّه ز راز مگو کنیم
بی ترس از خدای فقیهان و عرعرش
تاکی چو گربه از سر ذِلّت معو کنیم
ما اندر او روانه از آغاز تا کنون
سوسو زنان روانه به ما ،ذِکر او کنیم
دیریست با خدای فقیهان خدای ما
از یاد رفته،سجده چرا بر عدو کنیم
بت بود او به کعبه، فرا رفت تا فلک
همّت نمود جهل،! به او تا که خو کنیم
در طول چار و ده سده صدها هزار شیخ
گفتند از او،که خو به چنین دیورو کنیم
ای شرم و شرم و شرم که از ترس وجهل و جهل
اینسان به خون خود ز برایش وضو کنیم
ذات و نماد او،و رسولش! بوَد فقیه
بر خیز تا به کفر کنون های و هو کنیم
زآن جانور که زوزه اش از عَرش میرسد
نی از زمین و زندگی،هان شستشو کنیم-
خود را زگند اوی و سپس با مشام پاک
روی خدای خویش ببوسیم و بو کنیم
مارا خدای مهر خدا بود و زندگی
وقت است تا به عشق از او گفتگو کنیم
یک «واژه» بیش نیست جهان، «معنی» اش خداست
از لفظ بگذریم و ورا جستجو کنیم
هر سوی قبله گاه وی و منزل وی است
او بی نیازِ سجده چرا سر فرو کنیم
معبود نیست،در طلب عبد،عاشق اوست
بر خیز تا حکایت او باز گو کنیم
گر جای او «وفا» تو بپرسی و دیگران
باید که رو به پستو! با«شاملو» کنیم
---------------------------------------
شاملو در شعر در این بن بست
و خدا را در پستوی خانه نهان باید کرد

۱ نظر:

مسعودعالمزاده پاريس گفت...

💚 هم اسلام
🤍 هم قرآن
❤️ هردو فدای ایران !

۲۰ آبان ۲۵۸۱ شاهنشاهی ۱۱ نوامبر ۲۰۲۲ مسعود عالمزاده پاريس

الله دچار سوختگی شده !

یکی که سطل زباله آتش زده رو گرفته ن به جرم محاربه با .... خــــــــــدا.... ! ! !
یکی نیست بگه فلان فلان شده ها چرا یقه خود خدا رو نمی چسبین که .... بی پدرومادر لم یلد و لم یولد مگه جا کم بود که بجای شیشه ی گلاب رفتی تو سطل زباله که دچار سوختگی بشی ؟ آخه این بیچاره ای که گرفتینش از کجا میدونسته که الله تو سطل زباله بوده ؟ یک آفیشی، علامتی، دست کم ضربدری بزنین روش که :
ایــــن ســــطــــل زبــــالــــه حــــاوی الــــلــــه اســــت، آتــــش نــــزنــــیــــد ! ! !
غلط نکنم دو روز دیگه که کم بیارن با این استدلال که ذات ربوبیت همه جا حاضر و ناظر است می ریزن تو مستراح ها مردم رو به جرم صب و توهین به الله دستگیر می کنن !