دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ دی ۲۳, جمعه

بگذار در چشمان تو سفر کنم اسماعیل وفا یغمائی

بگذار در چشمان تو سفر کنم
اسماعیل وفا یغمائی
یک بوسه کافی است
تجربه کرده ام
در تن ات سفر نخواهم کرد
که چون آغاز کنم
به پایان میرسد
بگذار در چشمان تو سفر کنم
در نگاه تو
که بی نهایت است
وبی پایان
حتی وقتی که در کنار من نیستی
و تو در شعری که برای چشمانت نوشته‌ام
سفر کن
که بی نهایت است
حتی وقتی در کنار تو نیستم
حتی وقتی که دیگر نیستم
و حتی در نیستی در چشمان تو در سفرم
Let me travel in your eyes
Ismail Wafa Yaghmai
A kiss is enough
I have experienced
I will not travel in your body
that when I start
Ends
Let me travel in your eyes
in your eyes
which is infinite
And without end
Even when you are not with me
And you in the poem I wrote for your eyes
travel
which is infinite
Even when I'm not with you
Even when I'm not anymore
And even in death, I am on a journey in your eyes

هیچ نظری موجود نیست: