دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۱ بهمن ۲۷, پنجشنبه

در شناخت هویت ملی و تاریکی ها و روشنائی های آن قسمت صد و سوم. 103.اسماعیل وفا یغمائی شعا رمرگ بر ستمگر و شاه را همسان شیخ دیدن در سطح ُنشانه هراس و در عمق عدم فهم نبردی است که ریشه های آن در هویت ملی آب میخورد .با اندیشه چهارده قبل در محتوای به شیخ نزدیکتریم و نیز دورتر از شاه به هویت ملی. در نبرد کنونی باید در کنار هم بایستیم در مقابل یک دشمن که شیخ است و حکومت شیخ

 

هیچ نظری موجود نیست: