دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ آبان ۲۴, چهارشنبه

کسی نمیداند اسماعیل وفا یغمائی

 


کسی نمیداند
اسماعیل وفا یغمائی
***
هیچ‌کس مرا مؤمن نکرد
حتی در سفر و همصحبتی
با صد و بیست و چهارهزار رسول !
و کتاب‌های آسمانی شان
با صدای بال فرشتگان در میان صفحاتشان
هیچ‌کس مرا مؤمن نکرد
حتی زمزمه دعاهای زیبای پدر بزرگ مهربان
که صدایش چون زمزمه جویبار بود
و دانستم هیچکدام از آن‌ها مستجاب نمی‌شود
***
کافر ماندم
چون خدائی مرتد
که نمیتواند خدائی را باور کند
از گورستانها گذشتم
و زندگی های پر پر شده
از گرسنگان . آوارگان
از جنگ و دروغ و ریا
در زمینی دوزخی که هنوز دوزخ است
و هیچ نشانی از خدا در آن نیافتم
تا تو آمدی
***
تا تو آمدی
نه چون رسولی با کتابی در دست
بل با لبخندی و چشمانی
که در آن خدا با من به گفتگو نشست
بی هیچ رسولی و فرشته‌ای
بی هیچ اعجازی بی هیچ کلامی
***
هیچ‌کس نمی‌داند
نه کافران و نه مومنان
من با چشمان تو ایمان آورده‌ام
با لبخند تو
وبا بوسه های تو
هیچ‌کس نمی‌داند
من با تو این دوزخ را تاب آورده‌ام
تاب می‌آورم
تنها با تو
اسماعیل وفا یغمائی
چهارم فوریه 2023 میلادی

هیچ نظری موجود نیست: