دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ فروردین ۲۹, سه‌شنبه

در شناخت هویت ملی و تاریکی ها و روشنائی های آن.قسمت صد و یازدهم 111.اسماعیل وفا یغمائی ریشه های فریادهای مرگ برشاه در دوران جنایت و غارت ملایان وادامه این فریاد در میان برخی نیروها ئر پهنه شناخت هویت ملی در کجا آبشخور دارد. واین فریادها با کدام هویت سر جنگ دارد؟

 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

فکر نمیکنید همه را روی هم بگذاریم به این نتیجه میرسیم که باید نسبت به دین مالی کردن سیاست، هر نوع سیاستی هشیار بود؟ مهم نیست کسی مارکسیست لنینیست باشد و سازمانی با این متد درست کند اما خواهشا آنرا به امام حسین و علی و جهاد و قران نچسباند! مثل طوفان، راه کارگر، ستاره سرخ سازمان چریکهای فدائی و در امریکا و اروپا به همچنین. انواع احزاب چپ افراطی که در برجسته کردن هویت ایدئولوژیک خودشان هم اصرار می ورزند. وای به وقتی که کسی بیاید چپ افراطی را دین مالی کند و بچسباند به همانها که میدانید. نه برای کسی دین میماند و نه میتواند درست سیاست بورزد. نباید اینطور پیش افراد ساده و صادق تبلیغ کرد که سیاست نوعی اجرای مناسک دینی ست. این واویلاست! شریعتی این کار را شروع کرد خمینی البته قبل از او شروع کرده بود و دنباله اش رفت تا جائی که میدانید.چند نسل از گلهای سر سبد این مملکت نابود شدند و مملکت از بهره آنها بی نصیب ماند.