دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

دریچه زرد. اسماعیل وفا یغمائی

افتاب خواهد دمید

افتاب خواهد دمید

مردم. ایران و طبیعت ایران در خطرند

. فراموش نکنیم کورش نماد آغاز تاریخ واقعی ایران در مقابل تاریخ جعلی آخوند و مذهب ساخته است. کورش نماد هویت واقعی ایرانی در دور دست تاریخ است. گرامی اش داریم.بیاد داشته باشیم و هرگز فراموش نکنیم :در شرایط بسیار خطیر کنونی در گام نخست و در حکومت ملایان و مذهب مجموع جامعه انسانی ایران،تمامیت ارضی ایران،و طبیعت ایران در سراسر ایران در تهاجم و نکبت حکومت آخوندها در خطر است. اختلافات را به کناری بگذاریم، نیروهایمان را در نخستین گام در راستای نجات این سه مجموعه هم جهت کنیم و به خطر اصلی بیندیشیم .

این است جهان ما در این لحظه

این است جهان ما در این لحظه
روی تابلو کلیک کنید

کرونا وزمین ما

کرونا وزمین ما
روی تصویر کلیک منید

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی

در گذرگاه تاریخ ایران. اسماعیل وفا یغمائی
تاریخ دوران باستانی ایران

۱۴۰۲ خرداد ۵, جمعه

۴۴ سال انقلاب و جمهوریِ ترور علیه پهلوی!

 

۱ نظر:

ناشناس گفت...

پدر رضا پهلوی یعنی محمدرضا پهلوی، تربچه طبسی را عفو کرد و زندگیش را مرهون اوست. اگر ذره ای شرف و انسانیت در وجود تربچه بود عالیترین رابطه صمیمانه را با رضا و خانم فرح پهلوی به نفع مردم ایران به عمل می آورد. اصلا می گفت زنش با شهبانو ارتباط دوستی آغاز کند. اما چون این تربچه تشنه قدرت شخصی است و فقط میخواهد عکسش را در ماه ببینند، منافع مردم و کشور ایران را فدای خود پرستی خودش میکند. تصویر نگاری ها را در سایتش نگاه کنید، دستور خودشه، که تصویر بچگیش را روی دایره مهتابی بیندازند که یاد آور عکس خمینی در ماه باشد. تربچه جای خمینی را بگیرد. طبس هم صاحب لنین و استالین شده است به مدد تربچه نقلی